วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

ศาลเลื่อนอ่านฎีกาครั้งที่2คดี”คุณหญิงจารุวรรณ”จัดสัมมนาพ่วงกฐิน

On April 22, 2019

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดอ่านคำพิพากษาฎีกาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และนายคัมภีร์ สมใจ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานและทรัพยากรบุคคล สตง. ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณีจัดให้มีการสัมมนาที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ซึ่งไม่มีการสัมมนากันจริง แต่เพื่อให้ข้าราชการที่มีรายชื่อในการสัมมนานั้นได้ไปร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จัดขึ้นในวันเดียวกันแล้วเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงบเดียวกัน 294,440 บาท ทำให้ สตง. เสียหาย ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดคุณหญิงจารุวรรณและนายคัมภีร์

โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามมาตรา 157 ให้จำคุกคนละ 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุกคนละ 1 ปี ไม่รอการลงโทษ ขณะที่ระหว่างฎีกาคุณหญิงจารุวรรณและนายคัมภีร์ได้ประกันตัวคนละ 200,000 บาท

โดยวันนี้คุณหญิงจารุวรรณ จำเลยที่ 1 มาศาล ซึ่งมีครอบครัว กลุ่มญาติ มาให้กำลังใจร่วมลุ้นผลคำพิพากษาด้วย ขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ก็ร่วมติดตามฟังคำพิพากษาด้วยเช่นกัน

ส่วนนายคัมภีร์ จำเลยที่ 2 ไม่มาศาล โดยมีบุตรชายและทนายความมาแทน

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ทนายความจำเลยที่ 2 แถลงว่านายคัมภีร์ จำเลยที่ 2 ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมยื่นใบมรณบัตร โดยศาลสอบถามอัยการโจทก์แล้วไม่คัดค้าน โดยศาลพิจารณาแล้วกรณีมีเหตุยังไม่อาจอ่านคำพิพากษาได้ เนื่องจากพฤติการณ์คดีเปลี่ยน จึงเห็นควรให้ส่งสำนวนกลับไปยังศาลฎีกาเพื่อให้พิจารณาต่อไป วันนี้จึงยังไม่อาจอ่านคำพิพากษาฎีกาได้ ให้เลื่อนการฟังคำพิพากษาคดีออกไปก่อน


You must be logged in to post a comment Login