วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นับถอยหลังคสช.ลงจากอำนาจ

On November 12, 2018

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวเรื่องการเตรียมการของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการเลือกตั้ง ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยชี้แจงถึงปฏิทินการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้
– 11 ธันวาคม 2561 พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. เริ่มบังคับใช้ (ต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จใน 150 วัน หรือ 9 พฤษภาคม 2562)
– 16-27 ธันวาคม 2561 กกต.จะประกาศใช้ พ.ร.ฏ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. และปลดล็อกคำสั่งคสช.
– ภายใน 5 วันนับจากประกาศใช้ พ.ร.ฏ. เลือกตั้ง ส.ส.ฯ กกต.ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง/วันรับสมัคร/จำนวนส.ส.ในแต่ละเขต
– ไม่เกิน 25 วัน นับจากประกาศใช้ พร.ฏ. เลือกตั้ง ส.ส.ฯ กกต. เปิดรับสมัคร ส.ส.โดยให้เวลา 5 วัน และพรรคการเมืองต้องแจ้งชื่อนายกฯ ให้ กกต.ประกาศ
– 2 มกราคม 2562 กกต. ส่งรายชื่อผู้เข้ารอบ ส.ว. 200 คน ให้ คสช. คัดเลือกเหลือ 50 คน บวก สำรอง 50 คน
– 15 กุมภาพันธ์ 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หยุดพิจารณากฎหมาย
– 24 กุมภาพันธ์ 2562 เลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ 350+150 = 500 คน
– 24 เมษายน 2562 กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง (ภายใน 60 วันนับจากเลือกตั้ง)
– 27 เมษายน 2562 คสช. ประกาศรายชื่อ ส.ว. 250 คน และนำขึ้นถวายโปรดเกล้าฯ
– ก่อนหน้าการเปิดประชุมรัฐสภา 1 วัน สนช. สิ้นสุดลง
– ภายใน 8 พฤษภาคม 2562 เปิดประชุมรัฐสภา จากนั้น
1.เลือกประธานสภาฯ และประธานวุฒิสภา
2.เลือกนายกรัฐมนตรี
3.โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ
4.ตั้งครม. และครม.ใหม่ปฏิญาณ รัฐบาลเก่าและ คสช.สิ้นสุดลง
นายวิษณุคาดว่าจะสามารถจัดตั้ง ครม.ได้ในเดือนมิถุนายน 2562


You must be logged in to post a comment Login