วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ฆ่ากิเลส/ โดย พระพยอม กัลยาโณ

On May 1, 2018

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

มรสุมพัดพาคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในพระพุทธศาสนา โดยบวชที่วัดหนองกระทุ่ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับฉายา “วชิรมโน” ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมอนุโมทนาบุญว่า ขอให้บุญกุศลจากการบวชครั้งนี้ทำให้โยมแม่หายป่วย

ถือเป็นบุญกุศลจริงๆ บางครั้ง “ทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธา” ถ้าไม่มีทุกข์ก็มีน้อยคนที่จะมีศรัทธาเพื่อดับทุกข์ หาทางออกจากทุกข์ พอมีทุกข์ก็ทำให้เกิดศรัทธาจะออกจากทุกข์ ร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็นที่มอง ที่จอง ที่คิดจะปกป้องคุ้มครองได้

ศาสนาพุทธยังไงก็เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้ตราบใดที่มนุษย์ยังมีทุกข์ ที่ถามว่ามีศาสนา มีธรรมะไปเพื่ออะไร คำตอบคือเพื่ออยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ อย่างที่มีข่าวว่าตอนนี้มีคนฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมาก คือใน 100,000 คน จะมีคนฆ่าตัวตาย 20-40 คน ปีหนึ่งคนไทยฆ่าตัวตายเยอะมาก เพราะมีปัญหา มีความทุกข์ คุณสรยุทธก็มีความทุกข์ แต่ไม่ฆ่าตัวตาย หันมาสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาที่ทำให้ฆ่ากิเลส ฆ่าความทุกข์ให้ตาย แต่ตัวเนื้อหนังไม่ต้องตาย เอาไว้สู้กับกิเลส กับทุกข์ต่อไป

ถ้าเข้าใจพุทธศาสนาก็ต้องทำอย่างนี้ พวกขี้แพ้คือพวกไม่รู้ศาสนา ก็จะใช้วิธีฆ่าตัวตาย ฆ่าเนื้อหนัง หรือบางครั้งยังไปฆ่าคนอื่นตายอีก อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ดังนั้น เมื่อเรารู้และเข้าใจในพุทธศาสนาก็จะไม่ฆ่าตัวตาย แต่จะฆ่าที่กิเลสเพื่อดับทุกข์ เนื้อหนังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไร ไปยิงไปฆ่ามันก็แค่นั้น

พระพุทธศาสนาถือว่าลูกผู้ชายหากได้บวชเรียนสักครั้งก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิด ไม่เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาเรียนรู้ ให้ศาสนามากล่อมเกลาชำระล้างจิตใจเพื่อเดินไปสู่เส้นทางการดับทุกข์ ก็ขอให้คุณสรยุทธเจริญในร่มกาสาวพัสตร์และเห็นช่องทางดับทุกข์ อาจจะได้เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังของพระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ไปนานๆ เพราะพื้นฐานในการพูดจาก็ได้เปรียบพระรูปอื่นๆหลายรูปอยู่แล้ว อาตมาเองก็จะได้เบาแรงด้วย ถ้าคุณสรยุทธช่วยพูด ช่วยเทศน์ ช่วยสอนให้ชาวบ้านเข้าใจธรรมะ ก็จะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นแน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login