วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

ป.ป.ช.ตั้งอนุไต่สวนอดีตผอ.สามเสนวิทยาลัยรับแป๊ะเจี๊ยะ

On April 4, 2018

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน นายวิโรฒ สำรวล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กับพวก รวม 5 คน กรณีมีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตรับเงินเพื่อแลกกับการรับเด็กเข้าเรียนชั้น ม.1 การรับเงินบริจาคจากผู้ปกครอง โดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน และมีการสั่งการให้มีการออกใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง ซึ่งจากการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง พบพยานหลักฐานที่มีมูลความผิดทางอาญาในกรณีดังกล่าว จึงตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป โดยมีนายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน

นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า สำหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ เพื่อเป็นการป้องปรามการรับ-จ่ายเงินแป๊ะเจี๊ยะหรือเงินบริจาค เพื่อแลกกับการรับเด็กเข้าเรียน ป.ป.ช. จึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่สุ่มตรวจการรับนักเรียนของสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในเรื่องนี้ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


You must be logged in to post a comment Login