วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

บล.ไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง นายกัมพล จันทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

On March 15, 2018

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ประกาศแต่งตั้ง นายกัมพล  จันทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมมุ่งสร้างความแข็งแกร่งเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในใจของลูกค้า (The Most Admired Broker)

นายกัมพล จันทวิบูลย์ เข้ามารับหน้าที่ในการบริหารภาพรวมและสานต่อภารกิจสำคัญในการบริหารธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) พร้อมร่วมผนึกกำลังกับธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะบริษัทแม่  โดยมีเป้าหมายพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงบุคลากรขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย ลูกค้าสถาบัน และลูกค้า Wealth ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับบริษัท SCBS ในภาวะที่ธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันอันเข้มข้นในปัจจุบัน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดพัฒนาการของตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายกัมพล จันทวิบูลย์ มีประสบการณ์การทำงานและเชี่ยวชาญในงานด้านการเงิน การธนาคาร ตลอดจนธุรกิจหลักทรัพย์มากว่า 20 ปี ทั้งนี้ นายกัมพล เคยร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และเข้ามาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่หน่วยงาน Financial Markets ในปี พ.ศ.2553 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)


You must be logged in to post a comment Login