วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

บลจ.ไทยพาณิชย์แนะจัดพอร์ตลงหุ้นขนาดกลาง-เล็กรับเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง

On March 8, 2018

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นไทยในขณะนี้ว่า ได้รับสัญญาณที่ดีขึ้นจากเศรษฐกิจหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ส่งสัญญาณฟื้นตัว ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าเม็ดเงินในปี 2561 จะสูงขึ้น รวมทั้งความคืบหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและการลงทุนระยะต่อไป

สำหรับภาพรวมของหุ้นขนาดกลางและเล็กในปีนี้คาดว่ายังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากเมื่อภาวะเศรษฐกิจของไทยยังมีการเติบโตต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลาง-เล็กมักจะเติบโตสูงกว่าภาวะเศรษฐกิจรวม อาทิ กลุ่มค้าปลีกที่ได้รับประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศที่ดีขึ้น กลุ่มท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ที่ได้รับประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น  ทั้งนี้การลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กในระดับปัจจุบันนั้น ยังมีความน่าสนใจลงทุนอย่างมาก เพราะหลายบริษัทยังสามารถทำกำไรได้ดีกว่าตลาดรวม และอาจจะมีการเติบโตมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามหุ้นขนาดกลาง-เล็กจะมีความผันผวนค่อนข้างมากเช่นกั

นายณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า บริษัทฯ มีกองทุนที่เหมาะกับสถานการณ์ดังกล่าวได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap(SCBMSE) ซึ่งเป็นกองทุน ระดับ 5 ดาว จากการจัดอันดับของมอร์นิ่งสตาร์  ในกลุ่มกองทุนประเภท Equity Small-Mid cap  ซึ่งมีผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดี สามารถสร้างผลดำเนินงานที่โดดเด่น โดยมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 25.20 % สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน SET TRI ซึ่งอยู่ 19.01%  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ.2561 )

“ผลงานที่โดดเด่นเกิดขึ้นจากการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ดี มีอัตราการเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรม โดยมีการจัดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยการเลือกลงทุนในหุ้นแต่ละตัวนั้นเป็นการวิเคราะห์จากผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์ โดยมีการเข้าพบผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน และทำการประเมินถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้กองทุน SCBMSE มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เน้นลงทุนหุ้นบริษัทขนาดกลางและเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ด้วยลักษณะพอร์ตการลงทุนของกองทุน SCBMSE อาจทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนสูงกว่าตลาดโดยรวม ผู้จัดการกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุน SCBMSE นั้นต้องสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่ากองทุนหุ้นทั่วไป โดยนักลงทุนอาจพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเพื่อลงทุนในกองทุน SCBMSE เพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนผ


You must be logged in to post a comment Login