วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

“วิศวลาดกระบัง”ชนะเลิศรางวัลแข่งขันทักษะสมองกลฝังตัว TESA Top Gun Rally2018

On February 22, 2018

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Hookworms ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน “การประชันทักษะทางด้านสมองกลฝังตัว ประจำปี 2561”  หรือ TESA Top Gun Rally 2018 ในหัวข้อ “อุทยานแห่งชาติอัจฉริยะ 4.0” จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัด ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ทีม Hookworms ประกอบด้วย 5 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายพีรวัส พิพัฒนกุลชัย นายพัชรพล จันทนะ นายธนัชชา แสงเพชร นายสิริเดช พนาธเนศ นายอิสรา นรานิรัติศัยโดยมีอาจารย์สรยุทธ กลมกล่อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศแล้ว ยังได้รับรางวัลTop Score on Server Programming  รางวัล Friendship Award รางวัลขวัญใจผู้เข้าแข่งขันและกรรมการ  รางวัล Top Score on System Engineering (TESA Top Gun Rally 2018) อีกด้วย


You must be logged in to post a comment Login