วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

“FTE”โชว์ผลประกอบการปี60กวาดรายได้986.74ล้านบาทกำไรพุ่ง 49.83%

On February 22, 2018

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ผู้นำธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจรเปิดเผยถึงผลประกอบการปี 2560 ว่า บริษัทมีรายได้รวม986.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 829.53ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น157.21ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น18.95 % และมีกำไรสุทธิ130.65ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 87.20ล้านบาท จำนวน43.45ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น49.83 %

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเนื่องจากปี 2560บริษัทรับงานออกแบบ ติดตั้งสำหรับโครงการต่างๆในสัดส่วนที่มากขึ้น ประกอบกับความจำเป็นในการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้รับเหมา อีกทั้งการบริหารจัดการในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ของบริษัทปรับตัวลดลงและมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 259.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.61% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 203.87ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.78%

ขณะที่งวดไตรมาส 4/60 บริษัทมีรายได้รวม 254.19ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 226.08 ล้านบาท จำนวน28.11ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.43% และมีกำไรสุทธิ 36.10ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 31.72ล้านบาท จำนวน4.38ล้านบาทหรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.80%

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก0.126 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 75.60 ล้านบาท จากที่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน  60.90 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือจำนวน 136.50ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 99.74% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจะทำการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 18 เม.ย. 61  และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 61 (ขออนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 4 เม.ย. 61 )

ส่วนกลยุทธ์การดำเนินงานปีนี้บริษัทยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้างานรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงการเข้าประมูลงานของทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง การขยายพื้นที่ให้บริการในประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขายเพื่อรองรับความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า20% หรือมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 1,150 ล้านบาทและมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 12 – 13 %


You must be logged in to post a comment Login