วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

“WHAUP”ฟอร์มเด่นกำไรปี60โต436.1%ปันผล0.2034บาทต่อหุ้น

On February 22, 2018

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและการให้บริการ (ธุรกิจน้ำ)  1,633.8  ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน(ธุรกิจพลังงาน)  1,936.1 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,980.9ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,611.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 436.1 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับอัตราผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น  หลังจากเปิดดำเนินการ COD โรงไฟฟ้าครบ 4 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ วีทีพี  โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 1 โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 2 และโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ทีเอส 3 ในช่วงเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน ปี 2560 ที่ผ่านมาตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน  478.3  เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 64.5 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมดภายในปี 2562

นอกจากนี้ ธุรกิจสาธารณูปโภคมีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้น้ำของกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมที่ WHAUP ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวให้เป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำดิบ น้ำเพื่ออุตสาหกรรมและให้บริหารจัดการน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมฯและเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ ของกลุ่มดับบลิวเอชเอ

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.2034 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 778,005,000 บาท โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) กล่าวเพิ่มว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2561 บริษัทฯตั้งเป้าอัตราการเติบโตจากแผนการขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจโรงไฟฟ้า สาธารณูปโภค และโครงการที่ต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ปริมาณการขายน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 13% หรืออยู่ที่ระดับ 113 ล้านลูกบาศก์เมตร จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 4 ที่มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น31.3 เมกะวัตต์ ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมทั้งรายเดิม และ รายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 64.5 เมกะวัตต์  ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561-2562 จำนวน 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้า SPP  ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกัลฟ์ เอ็มพีและโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมVSPP ซึ่ง WHAUP จะลงทุนผ่านบริษัทย่อย ภายใต้ บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (CCE)โดยเป็นการร่วมทุนกับกลุ่มโกลว์ และสุเอซและอีก 1 โครงการคือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดับบลิวเอชเอกม.3 โซล่าร์ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสแรก ปี 2561

ส่วนแผนการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช (NGD) นั้น นายวิเศษ กล่าวว่า โครงการ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ภายในไตรมาส 3/2561 นี้ ขณะที่โครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 นั้นหลังจากที่บริษัทฯได้ดำเนินการเริ่มก่อสร้างช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562


You must be logged in to post a comment Login