วันพฤหัสที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

ข้าราชการไทย / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On September 14, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

มีการสำรวจพบว่า ข้าราชการไทยมีความสุขมากขึ้น เพราะคนรุ่นใหม่เห็นว่างานราชการมั่นคงยั่งยืน ไม่เจ๊งง่ายเหมือนบริษัท จึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตควรจะฝากผีฝากไข้กับงานราชการ ทำให้การทำงานราชการกลายเป็นขนมหวาน ซึ่งหากข้าราชการเต็มใจและยินดีรับใช้บ้านเมืองและประชาชน ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ และเป็นความสุขของประชาชน

เพราะประชาชนทุกคนก็ต้องการเห็นระบบราชการมีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งและมั่นคงไปด้วย ประชาชนก็มีความสุขกับการบริการของข้าราชการ ข้าราชการก็มีความสุขที่ได้รับใช้ประชาชน ประชาชนก็จะทำมาหากินด้วยความสุข ทุกคนในประเทศก็จะอยู่ดีมีสุข

เมื่อมีคนหนุ่มคนสาวอยากจะรับราชการก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและโชคดีที่จะได้คนรุ่นใหม่เข้าไปงาน ซึ่งทุกคนก็มีความหวังที่จะมีชีวิตการทำงานที่ก้าวหน้า

อาตมาก็ขออย่างเดียวคือ รับราชการก็ขอให้ทำงานให้กับบ้านเมือง อย่าไปเกาะบ้านเกาะเมืองให้เปลืองงบประมาณ เพราะแต่ละปีกระทรวงการคลังต้องจ่ายเงินเดือนข้าราชการจำนวนไม่ใช่น้อย ก็ขออย่าไปทำงานแบบผักชีโรยหน้า เพียงเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมชื่นชอบ

ถ้าทำงานแบบผักชีโรยหน้า บ้านเมืองก็น่ากลัวเหลือเกินว่าจะไม่เจริญรุ่งเรืองหรือมั่นคงแน่นอน เพราะคนที่อยากรับราชการไม่คิดจะรับใช้บ้านเมือง แต่ต้องการจะไปเกาะบ้านเมือง อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

เกาะบ้านเกาะเมืองก็เหมือนไปกินบ้านกินเมือง ทำงานเช้าชามเย็นชาม มันก็กลายเป็นถ่วงบ้านถ่วงเมือง ถ้ารับราชการไปก็มีแต่สร้างความเสียหาย บ้านเมืองก็แย่ เพราะการรับราชการก็บอกแล้วว่าทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชน ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

หากได้ข้าราชการที่ดี ก็เป็นบุญของประเทศชาติที่ได้คนที่มีจิตสำนึกดีงาม ถือเป็นบุญลาภ บุญฤทธิ์ และเป็นนิมิตรหมายที่ดีงามของเมืองไทยเรา เหมือนมีโชคมีลาภที่คนรุ่นหลัง คนรุ่นใหม่อยากทำงานรับใช้แผ่นดิน รับใช้บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า อย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุด ไม่ใช่อยากรับราชการเพื่อเกาะบ้านเมือง  อย่างนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร

ก็ขออนุโมทนาใครที่คิดดีทำดี ขอให้ทำงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นกำลังของแผ่นดิน อย่าเป็นภาระของแผ่นดิน ก็เชื่อว่าแผ่นดินนี้จะเจริญรุ่งเรืองได้แน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login