วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สธ. ตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหารือราคากลาง นโยบาย“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”

On February 28, 2017

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้านโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ว่า ได้รับมอบหมายจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เร่งรัดให้นโยบายนี้ ดำเนินการได้จริง ภายในเดือนเมษายน 2560 นี้ โดยในวันนี้ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่อง คำจำกัดความ ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ที่ประชาชนยังเข้าใจไม่ตรงกัน การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และการดำเนินการส่งต่อหลัง 72 ชั่วโมง โดยจะดำเนินการ ดังนี้

1.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับคำจำกัดความภาวะฉุกเฉินวิกฤต เพื่อให้มีอำนาจในการควบคุม

2.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ กติกาในการดูแลรักษาผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วย ภายหลัง 72 ชั่วโมง ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สามารถออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้

3.ออกกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งเดิมใช้ในลักษณะเหมาจ่าย และทางภาคเอกชนบอกว่าราคาต่ำเกินไป ได้เปลี่ยนเป็นการกำหนดราคากลางตามรายการที่ใช้จริง เช่น ค่าเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ค่ายา ค่าให้อาหารทางเส้นเลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย การปฏิเสธการรักษา

“กระทรวงสาธารณสุข จะเอารายการราคากลางทั้งหมดที่จัดทำขึ้น ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพิจารณา โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทน 3 กองทุน หน่วยงานกลาง กองทุนอื่น ๆ รวมทั้งภาคเอกชน เข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการ รายการใดที่เป็นปัญหา จะได้หารือในรายละเอียดร่วมกัน คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า น่าจะตกลงกันได้ เพื่อให้นโยบายนี้เดินหน้าไปได้ พร้อมประกาศใช้ทันเทศกาลสงกรานต์ปีนี้”นายแพทย์โสภณ กล่าว


You must be logged in to post a comment Login