วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บสย. – เกาหลี จับมือพัฒนาโครงการ KSP เฟส 2

On October 10, 2016

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การตอบรับ Mr. Sung Jin KIM, หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ KSP (Knowledge Sharing Program) ระยะที่ 2 จากสถาบัน Korea Development Institute (KDI) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลยุทธ์และการเงิน ประเทศเกาหลีใต้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อเริ่มโครงการ KSP ปี 2559 อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมชั้น 18 บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

โครงการ KSP เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาแนวทางการประเมินมูลค่าเทคโนโลยี และแนะนำรูปแบบโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย บสย. เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2558  และได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากประเทศเกาหลีใต้ ในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินเทคโนโลยี หรือ Thai Technology Rating System (TTRS) ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในอนาคต

การดำเนินงานในปี 2558  บสย. ได้ร่วมมือกับ สวทช. และ Korea Exim Bank ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเกาหลีในการบริหารโครงการ KSP ปี 2558 โดยได้มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาจาก Korea Small Business Institute (KOSBI) และ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) ทำการศึกษาสภาพแวดล้อมการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย และพัฒนาวิธีการประเมินเทคโนโลยี เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ทำให้ บสย. ได้วิธีการประเมินเทคโนโลยีในรูปแบบของปัจจัยที่สามารถนำมาใช้ในการประเมินระดับของเทคโนโลยี

สำหรับเป้าหมายการดำเนินโครงการ KSP ระยะที่ 2  จะมุ่งปรับปรุงเครื่องมือการประเมินเทคโนโลยีให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิขย์ สวทช. ฯลฯ ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น


You must be logged in to post a comment Login