วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เจเทียม-เจเขี่ย! / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On October 4, 2016

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

การกินเจแต่ละปี จะเริ่มเห็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรที่เป็นภัยในการกินเจ คือการทำเจเทียม เจปลอม เจแป้งที่เอามาผสมผสานกับอาหารที่ทำ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี แต่มีคนฉวยโอกาสหารายได้ เลยทำให้เทศกาลกินเจกลายเป็นภัยกับสุขภาพได้ เพราะทำให้มีผลข้างเคียง อาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เพราะคนที่แหกคอกนอกระเบียบหวังแต่ได้ ไม่สนใจกฎระเบียบกติกาที่เขาวางไว้มายาวนาน แทนที่จะกินแล้วเป็นบุญเป็นกุศล ก็เป็นทุกข์ เป็นโทษ

เอาอย่างนี้แล้วกัน เราจะไม่ต้องถูกหลอกกับเจเทียม ไม่ต้องหลอกหู หลอกตา หลอกลิ้น เอาง่ายๆโดยกินผัก ผลไม้ อาหารเจแบบง่ายๆ ที่ไม่ต้องแต่งสีสัน ไม่ต้องปรุงแต่งมากเกินไป จนอาจเป็นบุญญาภิสังขาร (บุญตกแต่ง) หรือ อบุญญาภิสังขาร (จงใจปรุงแต่งให้เป็นบาป) เป็นบุญปนบาปที่นึกว่าได้บุญ แต่บุญกลับกลายเป็นทุกข์ เป็นโทษ เป็นพิษ เป็นภัย เพราะเจเทียม เจปลอม เจปรุงแต่งมากเกินไป อาจทำให้เจ็บป่วยเพราะเทศกาลกินเจ

จึงต้องพิจารณากันบ้าง จะทำอะไรก็ตามอย่าทำตามเขาไปโดยไม่พิจารณา บางคนเขากิน “เจเขี่ย” คือ มีแกงปลา แกงอะไรต่างๆ เขี่ยกินแต่ผักกับน้ำ ไม่กินเนื้อปลา ไม่กินเนื้อสัตว์ เขี่ยออก แต่แกงมันอยู่ในหม้อเดียวกันนั่นแหละ เขี่ยออกซะก็เลยกลายเป็นเจเขี่ย จะบอกว่าเป็นเจแท้ เป็นมังสวิรัติ ก็อย่าทะเลาะกันก็แล้วกัน

ลูกบางคนกินเจ แล้วบังคับพ่อแม่ให้กินเจด้วย พอพ่อแม่ไม่กินเจก็ต่อว่า แม่นี่กินเลือดเนื้อเขา เป็นยักษ์ เป็นมาร พ่อแม่เลยได้จังหวะสวนกลับลูกว่า เดี๋ยวนี้เอ็งกินแต่ผักหญ้าใกล้จะเป็นควาย เป็นผีแล้ว กินเนื้อไม่เป็น ทะเลาะกันอีก

งั้นตกลงว่า เทศกาลกินเจปีนี้อย่าให้เป็นเจเจ็บ เจป่วย เพราะไปกินเจเทียม ไปกินเจปลอมที่มันปรุงแต่งด้วยแป้งมาทำปลอมกันมากเกินไป กินแล้วจะป่วยไข้เลยกลายเป็นเจเจ็บ เจป่วย ถ้าจะกินเจเขี่ยบ้างก็ได้ แม้ในหม้อเดียวกันมันจะมีเนื้อ มีปลาก็เขี่ยออก กินแต่ส่วนที่เป็นผัก ก็ลองดู จะได้ไม่เจ็บ ไม่ป่วย แล้วไม่ต้องมานั่งวิตกว่าอาหารที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษเป็นภัย เพราะมีแต่แป้งที่เอามาผสมทำโน่นทำนี่ หลอกล่อเรากินเหมือนเนื้อเทียม

เอาเป็นว่า พยายามกินที่มันเป็นเจง่ายๆ ถ้าไม่มีจริงๆก็กินเจเขี่ยบ้างก็ได้ เขี่ยเนื้อสัตว์อะไรออก เอาผัก เอาน้ำมากิน ให้กินอิ่มเป็นมื้อๆให้ครบ 10 วันตามที่กำหนดเอาไว้

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login