วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

รฟม.ชวนสะสมบัตร MRT Plus รุ่นพิเศษ

On September 16, 2016

รฟม. ชวนเก็บสะสมบัตรโดยสาร MRT Plus ที่ระลึกรุ่นพิเศษ เนื่องในโอกาสเปิดเดินรถไฟฟ้า     มหานครสายฉลองรัชธรรม ในราคาบัตรละ 200 บาท พร้อมทั้งโปสการ์ดที่ระลึก 2 ใบ ซองใส่บัตรโดยสารที่ระลึกเป็นเซ็ตสวยงามและมีมูลค่าการเดินทาง 50 บาท สามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ได้ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2559 เป็นต้นไป มีจำนวนจำกัด และสะดวกในการเดินทางเปลี่ยนระบบสายฉลองรัชธรรมและเฉลิมรัชมงคล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th  เฟซบุ๊คแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044


You must be logged in to post a comment Login