วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

กรุงเทพประกันชีวิต ส่ง BLAซูเปอร์ แคร์ รุกตลาด

On September 6, 2016

นายเรืองศักดิ์  ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่ามีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 9 คน ทุก 1 นาที โรคหัวใจ 6 คน ทุก 1 ชั่วโมง โรคหลอดเลือดสมอง 1 คน ทุก 6 วินาที และผู้ป่วยจากหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 150,000 คนในแต่ละปี นอกจากผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงจะเพิ่มมากขึ้น ยังมีคนอีกมากที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคเหล่านี้ สิ่งที่ร้ายแรงกว่าสำหรับคนไทย คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นมาก ทั้งค่าใช้จ่ายหลักและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเมื่อเป็นโรคร้าย จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า จะดีกว่าไหมถ้าเราเตรียมพร้อมให้คนไทยรับมือกับความเสี่ยงนี้

วันนี้ กรุงเทพประกันชีวิต จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อมอบความคุ้มครองให้แก่คนไทยทุกเพศทุกวัย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงกับ “สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์” ที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงมากถึง 47 โรค และรับความคุ้มครองโรคร้ายแรงรวมสูงสุดถึง 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ หรือกรมธรรม์เดิมของกรุงเทพประกันชีวิตที่ยังมีผลบังคับอยู่ เป็นการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงเรื่องโรคร้ายและคุ้มครองรายได้ที่มีไม่ให้สูญหายไป สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ ยังคุ้มครองโรคร้ายแรง 6 กลุ่มโรคร้ายแรง รวมทั้งหมด 47 โรค ประกอบด้วย กลุ่ม 1 กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่ม 2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดและผลสืบเนื่อง กลุ่ม 3 กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญกลุ่ม 4 กลุ่มภาวะติดเชื้อ หรือการบาดเจ็บร้ายแรง กลุ่ม 5 กลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ และกลุ่ม 6 กลุ่มโรคร้ายแรงที่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี) โดยเป็นสัญญาแบบปีต่อปี สามารถต่ออายุได้เท่ากับระยะเวลาตามสัญญาประกันชีวิตหลัก สูงสุดถึงอายุ 79 ปี จุดเด่นที่สุดของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ คือเมื่อผู้เอาประกันเป็นโรคร้ายแรงและรับผลประโยชน์สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อ 1 กลุ่มโรคร้ายแรงแล้ว สัญญาประกันภัยยัง มีผลต่อเนื่อง และผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออยู่ รวมรับความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุดถึง 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

โรคร้ายแรงไม่ป่วยดีที่สุด แต่ถ้าป่วยรับมือได้ด้วย “สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์” จากกรุงเทพประกันชีวิต ที่จะช่วยคุณวางแผนเพื่อคุ้มครองรายได้ เพิ่มความมั่นคงในชีวิต สนใจดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com


You must be logged in to post a comment Login