วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

“แม่น้ำเรสซิเดนท์” ลุยโอนกรรมสิทธิ์ ก.ย.นี้

On September 5, 2016

นายเดชา ตั้งสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม่น้ำ เรสซิเดนท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการแม่น้ำ เรสซิเดนท์ เซอร์วิส คอนโดมิเนียม หรู บนทำเลโดดเด่นที่สุดริมแม่น้ำ เจ้าพระยา เปิดเผยว่า ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่น ทุ่มเท อย่างไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวั ตกรรมการก่อสร้างอาคารสูงพิเศษ (Super Tower) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทที่ปรึกษาโครงการ และบริษัทผู้รับเหมา ส่งผลให้แม่น้ำเรสซิเดนท์ฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จถึงชั้ นสูงสุด (ชั้นที่ 54) เร็วกว่ากำหนดถึง 4 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนธั นวาคม 2559 และตอกย้ำความสำเร็จของนวั ตกรรมการก่อสร้างอาคารสูงพิ เศษริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้ างแล้วเสร็จเป็นแห่งแรกในปีนี้ ด้วยความสูงกว่า 239 เมตร จากจำนวน 54 ชั้น ติดอันดับ 6 ของอาคารสูงที่สุดที่สร้างเสร็ จในประเทศไทย และติดอันดับ 1 ใน 4 ของอาคารสูงที่สุดริมแม่น้ำเจ้ าพระยาย่านเจริญกรุง

ทั้งนี้ผลสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้ นจากความสามารถในการวางกลยุทธ์ การทำงานที่ผนึกทีมทำงานในทุกส่ วนให้เป็นหนึ่งทีมเดียวกัน (Single Team) ร่วมคิดร่วมกันทำนับตั้งแต่เริ่ มต้นโครงการ ทั้งการทดสอบการก่อสร้างในแบบห้ องเสมือนจริง (LAB Room) ก่อนการก่อสร้างจริง และการประสานงานก่อสร้างแบบต่ อเนื่อง (Loop Construction) จนสามารถบริหารการก่อสร้างจริ งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นยังส่งเสริ มความมั่นใจให้กับผู้ซื้ อในการยอมรับศั กยภาพและความสามารถของผู้รั บเหมาคนไทยให้ทัดเทียบผู้รั บเหมาบริษัทข้ามชาติ หรือบริษัทต่างชาติ และมีผลสะท้อนถึงผลตอบรับจากลู กค้าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้าหลายรายให้ความเชื่ อมั่นและสนใจซื้อห้องขนาดใหญ่ขึ้ น (Up Size) จากเดิมที่จองซื้อห้องขนาดเล็ก ขณะที่ปัจจุบันโครงการมี ยอดขายสูงกว่า 90% จากจำนวนทั้งหมด 294 ยูนิตแล้ว” นายเดชา กล่าว

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากความเชื่อมั่นในคุ ณภาพงานก่อสร้างแล้ว แม่น้ำเรสซิเดนท์ฯ ยังมีจุดเด่นที่เหนือกว่า เพราะสามารถตอบโจทย์ทุกความต้ องการของผู้อยู่อาศัยอย่ างครบครัน ทั้งในด้านทำเลที่มองเห็นโค้ งสวยที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านการออกแบบการจัดวางห้องแบบ Single loaded corridor ทุกห้องมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้ าพระยา และถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย มอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้ วยจำนวนห้องต่อชั้นสูงสุดเพียง 10 ห้อง

ด้านการบริการแบบ Serviced Condominium สามารถใช้บริการระดับโรงแรมห้ าดาวได้จากโรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา อีกทั้งยังใส่ใจในดีไซน์ Universal Design มอบความสะดวกสบายและประโยชน์แก่ ผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่มวัยตั้งแต่ เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ นอกจากนี้ยังครบครันด้วยพื้นที่ ส่วนกลางให้การพักผ่ อนในบรรยากาศรีสอร์ท พร้อมสระว่ายน้ำ พื้นที่สวนหน้าโครงการกว่า 3 ไร่

นายเดชา กล่าวว่า ในเดือนกันยายนศกนี้ บริษัทฯ จะเริ่มทยอยนัดส่งมอบโอนกรรมสิ ทธิ์ห้องให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ รับประกันด้วยระบบการตรวจสอบคุ ณภาพระหว่างก่อสร้างห้องทุกห้ องแบบ Triple Check และระบบการรับประกันคุณภาพห้อง (Quality Assurance) ทุกห้อง

นอกจากนั้น บริษัทฯ เตรียมจัดสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาวงการก่อสร้างอาคารสู งของประเทศไทยให้ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมการทำงานแบบ Single Team และ Loop Construction กรณีศึกษาโครงการแม่น้ำ เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม” เปิดให้บริษัทผู้รับเหมา วิศวกรรม สถาปนิก นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษานวั ตกรรมก่อสร้างอาคารสูงพิเศษเข้ าฟังฟรี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง Menam Seminar & Convention Hall โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า (เจริญกรุง 72/4) สำรองที่นั่งเข้าฟังงานสัมมนา โทร.02-688-2002


You must be logged in to post a comment Login