วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

รัฐแจกเงินคนตกงานนอกระบบประกันสังคมให้เดือนละ 5 พันบาทเป็นเวลา 3 เดือน

On March 24, 2020
somkid

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงหลังนายกฯประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า รัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสานพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ในระยะที่ 2 โดยจะสนับสนุนเงินคนละ 5 พันบาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจำนงตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่น พร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน โอนเข้าบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่วนวิธีการขอรับความช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวต้องเป็นแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว คาดว่ามีจำนวน 3 ล้านคน

สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคมจะเพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง โดยกรณีแรกนายจ้างไม่ให้ทำงาน กรณีนี้จะรับเงินไม่เกิน 180 วัน กรณีที่สองกรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน อีกทั้งรัฐบาลยังจัดสรรสินเชื่อ 1 หมื่นบาทต่อราย วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขณะเดียวกันยังเตรียมสินเชื่อพิเศษอีก 5 หมื่นบาท สำหรับผู้ที่ยังไม่เพียงพอ โดยในส่วนนี้เตรียมวงเงินรวมไว้ 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ทั้งนี้สำนักงานธนานุเคราะห์ ยังรับจำนำโดยคิดดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 2 พันล้านบาท คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

 


You must be logged in to post a comment Login