วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ปรับความไม่ดีออกไป

On October 14, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 15 ต.ค. 62)

เมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์แอร์วิชวล (AirVisual) จัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศและคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลก พบว่ากรุงเทพมหานครรั้งอันดับ 6 เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก โดยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (เอคิวไอ) อยู่ที่ 106 ซึ่งอยู่ในระดับ “ไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มอ่อนไหว” ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ที่ได้รับผลกระทบวิกฤตหมอกควันจากไฟป่า มีเมืองเข้ามาติด 10 อันดับแรกกันถ้วนหน้า โดยเมืองกูชิงของมาเลเซียอากาศแย่ที่สุดในโลก โดยมีค่าเอคิวไอทะลุ 230 เข้าขั้น “ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก”

ตามมาด้วยอันดับ 2 กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีค่าเอคิวไอ 178 ถือว่า “ไม่ดีต่อสุขภาพ” อันดับ 3 กรุงฮานอยของเวียดนาม มีค่าเอคิวไอ 147 สิงคโปร์อยู่อันดับ 9 ด้วยค่าเอคิวไอ 99 และอันดับ 10 กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย กรุงเทพฯเราเกิดปัญหาฝุ่นละเอียดมาเป็นช่วงๆ ซึ่งฝุ่นละเอียดนี้ทำให้สุขภาพไม่ดี ไม่แข็งแรง ไม่ปลอดภัย ไม่สดชื่น

ทั้งนี้ กรุงเทพฯเราติดอันดับดีต้นๆคือ น่าเที่ยว มีบรรยากาศดี มีวัดวาอารามอะไรต่างๆ แต่อากาศแย่ที่สุด อากาศอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพติดอันดับ 6 ของโลก แต่ในด้านเมืองที่น่าท่องเที่ยวเราติดอันดับดีๆ เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันว่าทำยังไงถึงจะไม่ปล่อยให้มลพิษทางอากาศแย่ลงไปเรื่อยๆ

ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรที่ดำเนินกิจการแล้วทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย อยากให้ช่วยลดรากันไปบ้าง อย่าเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ ขณะนี้บ้านจัดสรรต่างๆก็ปล่อยปละละเลย ผู้บริหารปกครองท้องถิ่นต่างๆบางทีเห็นแก่รายได้จากโรงงานอุตสาหกรรมว่าเป็นรายได้ดี ภาษีมาก แต่ความยุ่งยากที่ตามมาก็เสียหายมากมายเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเมืองที่มีอากาศไม่ดีเราก็รู้สึกไม่ภูมิใจ มาช่วยกันทำให้บ้านเมืองเราอากาศดี เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว

สิ่งแวดล้อมก็ดี วัดวาอาราม วัฒนธรรมของคนก็ดี มันจะดึงตัวอื่นๆตามมาได้อีกเยอะ แต่ถ้าวัฒนธรรมคนเสีย ศีลธรรมคนเสีย อากาศก็พลอยเสีย ทำให้เสียตามมามากมาย ส่วนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมของคนไทยเรายังดีไม่ติดอันดับของโลก ก็ต้องพยายามเปลี่ยนพฤติกรรม ความประพฤติให้ดี มีวัฒนธรรมที่ดี

แต่ก่อนนี้เขาบอกยิ้มสยาม เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมยิ้มสยาม ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหา ทำให้เกิดปัญหาต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้น

อาตมาหวังว่าเราจะปรับปรุงความไม่ดีออกไป เอาความดีเข้ามา สั่งสมความดีกันต่อไป เพื่อให้เป็นประเทศที่มีอะไรดีๆตามมาอย่างมากมาย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login