วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

โยมไม่ทิ้งพระ พระไม่ทิ้งโยม

On September 13, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 13 ก.ย. 62)

ได้ข่าวน่าชื่นใจว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ มส. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ๆหมาดๆ เรียกว่าเครื่องร้อน ไฟร้อน ได้แสดงทรรศนะว่า ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ เมื่อมีภัยพิบัติพระเณรก็ร่วมกันช่วยญาติโยมที่ประสบอุทกภัย เช่น ที่ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ทำให้นึกถึงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) วัดสามพระยา ท่านบอกว่า โยมไม่ทิ้งพระ พระก็ไม่ควรทิ้งโยม ถ้าพระไม่ทิ้งโยม โยมไม่ทิ้งพระ ศาสนาก็มั่นคง

การที่พระผู้ใหญ่ระดับกรรมการ มส. ลงพื้นที่ไปดูความทุกข์ยากลำบากของชาวบ้าน ทำให้ความแนบแน่นของศาสนิกของศาสนากับพระกับสงฆ์คงจะดำรงอยู่ได้ไปอีกนาน อย่างที่มีคำกล่าวว่า ศาสนิกในศาสนาไหนถ้าถูกปล่อยปละละเลย เพิกเฉยดูดายจากผู้นำทางศาสนาให้อดอยาก ยากจน ข้นแค้น ฝืดเคือง ขัดสน ศาสนานั้นจะอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้ไม่นาน

รัฐบาลที่ปล่อยให้ประชาชนอดอยาก ยากจน รัฐบาลนั้นก็จะอายุสั้น ศาสนาก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่เป็นที่พึ่ง ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คงจะอยู่ร่วมกันได้ไม่นาน ต้องแยกทางทิ้งกันไป วัดก็จะร้าง อาตมาฟังสมเด็จพระมหาธีราจารย์พูดแล้วก็ต้องบอกว่าโดนใจ เพราะอาตมาก็ทำอยู่ ทำมานานเรื่องการช่วยเหลือคนยากจน ไม่ว่าจะเป็นคนชรา คนพิการ คนตกงาน ต้องพยายามทำ พยายามซื้อที่ดินให้คนไม่มีอาชีพ ไม่มีที่ทำมาหากิน ได้ลืมตาอ้าปากมีอาชีพ เด็กวัยรุ่นไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหน เพราะการศึกษาต่ำ เป็นเด็กป่า เด็กดอย เด็กเขา ถ้ามีศูนย์รวม ถ้ามีพระที่ใจบุญใจกุศล มีหัวใจที่กรุณา จะทำให้นิ่งเฉยดูดายไม่ได้

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านมีความกรุณาอยู่ในใจของท่าน จึงทำให้ขวนขวายลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือ นำสิ่งของที่จำเป็นไปให้ผู้เดือดร้อนได้ประทังชีวิต ให้เขามีอยู่ มีกิน กินอิ่ม นอนอุ่น เขาก็จะนึกถึงคุณของพระว่า พระมีกรุณาตามรอยพระพุทธองค์ ไปเทศน์ ไปสอนคนที่เป็นทุกข์ มองดูว่าใครอยู่ในข่ายที่จะไปช่วย ไปโปรด ตั้งแต่เช้ามืดทุกเช้า นี่ถ้าพระเจ้า พระสงฆ์ไม่มัวไปหลงลาภสักการะ เมื่อเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่หลง ไม่เมายศ เมาตำแหน่ง แต่เอาตำแหน่งและยศนั้นไปเสริมงาน ให้ทำงานมีน้ำหนัก มีผลกระทบสูง

เพราะถ้าพระผู้ใหญ่ออกมาแล้ว พระผู้น้อย ญาติโยมทั้งหลายก็จะต้องเป็นขบวนขับเคลื่อน อันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมาก จึงต้องขอกราบคารวะความกรุณาของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา เป็นอย่างยิ่ง

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login