วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

เข้าใจไสยศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์

On August 16, 2019
santitum

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่ 16-23 สิงหาคม 2562)

อิบนุรุชด์ เป็นนักปราชญ์มุสลิมที่โลกตะวันตกนำไปตั้งชื่อเป็น Averroes ในภาษาละติน เขากล่าวว่า “พระเจ้าได้ให้สติปัญญาแก่มนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะประทานศาสนาที่ขัดกับสติปัญญาของมนุษย์”

แม้ในคำสอนของศาสนาจะมีเรื่องเร้นลับที่เกินกว่าอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์ แต่กระนั้นก็ตาม เมื่อโลกเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยีที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ได้มาเปิดเผยหรือเฉลยความจริงให้คนได้รู้และเข้าใจเรื่องเร้นลับบางอย่างในคัมภีร์ทางศาสนา แม้เรื่องนั้นจะดูเหมือนไสยศาสตร์ก็ตาม

ยกตัวอย่างเรื่อง “ญิน” สิ่งมีชีวิตเร้นลับที่ถูกสร้างมาจากไฟ และมันถูกส่งมาอยู่บนโลกใบนี้พร้อมๆกับมนุษย์ ถ้ามนุษย์สามารถอัดฉีดอุดมการณ์ทางความคิดให้คนเกลียดชังกันจนบงการคนให้ฆ่ากันได้โดยที่ผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ญินก็สามารถเข้าไปครอบงำวิญญาณของมนุษย์ให้มนุษย์มีพฤติกรรมตามที่มันต้องการได้เช่นกัน

การครอบงำวิญญาณของมนุษย์โดยญินนี้คือการเข้าสิงนั่นเอง

ญินเข้าสิงมนุษย์ทางไหนและอย่างไรยังไม่มีใครรู้ได้ แต่พฤติกรรมหรืออาการบางอย่างที่ผิดไปจากธรรมดาบอกให้รู้ว่าคนผู้นั้นถูกญินเข้าสิง เช่น บางคนไม่เคยพูดภาษาต่างประเทศมาก่อน แต่เมื่อถูกญินเข้าสิงคนผู้นั้นกลับพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วในขณะที่มีอาการผิดปกติ

เมื่อถูกญินเข้าสิง บางคนสามารถเอาของแหลมทิ่มแทงเนื้อหนังของตัวเองโดยไม่รู้สึกเจ็บ ผู้หญิงบางคนถูกญินเข้าสิงเพราะหน้าตาดีเป็นที่สบตาของญิน มันจึงเข้าสิงเพื่อครอบครองผู้หญิงคนนั้นไว้

คัมภีร์กุรอานกล่าวว่า การที่ญินเข้าสิงร่างมนุษย์และทำให้มนุษย์ทำอะไรแปลกๆที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาทำกันนั้น คือการแสดงอิทธิฤทธิ์ของมันให้คนเห็นเพื่อที่คนจะได้กราบไหว้บูชามันแทนการเคารพสักการะพระเจ้า

เมื่อญินเข้าสิงร่างมนุษย์ได้ มันก็สามารถถูกไล่ออกได้เช่นกัน การขับไล่ญินออกจากร่างมนุษย์ในคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่า “การขับผี” แต่คนจะขับผีหรือไล่ญินออกจากร่างมนุษย์ได้ต้องมีอำนาจจิตที่เข้มแข็งและมีวิชาความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งไม่มีในตำราทางวิทยาศาสตร์ ในคัมภีร์ไบเบิลเราพบว่าพระเยซูก็เคยขับผีออกจากคนที่ถูกเข้าสิง

การเข้าสิงร่างของคนหนึ่งและบงการให้คนผู้นั้นเสียการควบคุมตัวเองไปสามารถเข้าใจได้จากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ TEAM VIEWER โปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเปิดทางให้เจ้าของคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเข้ามาทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง

เพียงแค่บอกเลขรหัสที่มีอยู่ในโปรแกรมของเราแก่เจ้าของคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะตกอยู่ในการควบคุมของเจ้าของคอมพิวเตอร์ที่เราให้เลขรหัสไป

แต่มนุษย์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ และมนุษย์ไม่ต้องการให้สิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสหรือแบคทีเรีย เข้ามาในร่างกาย เพราะมันอาจทำให้ตัวเองป่วยหรือติดโรค แต่ไวรัสหรือแบคทีเรียสามารถเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ได้ในภาวะที่ร่างกายอ่อนแอหรือภูมิต้านทานต่ำ

เช่นเดียวกัน ถ้ามนุษย์มีจิตวิญญาณที่อ่อนแอ ญินชั่วก็สามารถเข้าสิงร่างมนุษย์และบังคับให้มนุษย์ทำในสิ่งที่มันต้องการ

นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมศาสนาจึงสั่งให้มนุษย์ละเว้นสิ่งต้องห้ามบางอย่าง และปฏิบัติศาสนกิจอยู่เป็นประจำ เพื่อทำให้จิตวิญญาณเข้มแข็ง หรือมีภูมิป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาครอบงำจิตวิญญาณของมนุษย์


You must be logged in to post a comment Login