วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

ลากตั้งพิสดาร?

On June 14, 2019

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด

ผู้เขียน : นายหัวดี

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 62)

แม้ “เนติบริกร” วิษณุ เครืองาม จะเปิดเผยชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว. 10 คน แต่ก็มีคำถามว่าการพยายามปกปิดชื่อคณะกรรมการสรรหากันมานานนั้น ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ยิ่งอ้างว่ากลัวการวิ่งเต้นก็เท่ากับไม่เชื่อมั่นว่ากรรมการสรรหาจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ที่สำคัญมีกรรมการสรรหา 6 คนที่ได้เป็น ส.ว. ไม่รวมถึง ส.ว. หลายคนที่เป็นญาติพี่น้องและพวกพ้อง แม้ “เนติบริกร” จะอ้างว่ากรรมการสรรหาไม่มีใครเสนอชื่อตัวเอง หรือเดินออกจากที่ประชุมหรืองดออกเสียงหากมีการเสนอชื่อของตัวเอง

“ชูศักดิ์ ศิรินิล” ฝ่ายกฎหมายพรรรคเพื่อไทย ระบุว่า แม้กรรมการสรรหาไม่ออกเสียงหรือเสนอชื่อตัวเอง แต่ให้กรรมการสรรหาคนอื่นเลือกก็ไม่เหมาะสม เป็นลักษณะ “ผลัดกันเกาหลัง” ทั้งรายชื่อ ส.ว. ที่ คสช. แต่งตั้งยังแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นกลางชัดเจน เพราะ ส.ว. ที่ “หัวหน้า คสช.” แต่งตั้งโหวตเลือก “หัวหน้า คสช.” เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การสรรหา ส.ว. จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พรรคเพื่อไทยกำลังหาช่องทางกฎหมายยื่นเรื่องให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญชี้ขาด หากกระบวนการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมายจะส่งผลถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นโมฆะด้วย

ที่จัดหนักคือ “วีระ สมความคิด” เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น โพสต์เฟซบุ๊คว่า ทำไมทำระยำกันได้ถึงเพียงนี้ กรรมการสรรหา ส.ว. กว่าครึ่งเลือกกันเองเป็น ส.ว. พยายามปกปิดชื่อกรรมการสรรหามานานก็ต้องเปิดเผย เพราะถูกกระแสสังคมกดดัน

นอกจากนี้ยังมีคำถามว่า รายชื่อสำรอง ส.ว.สรรหา 50 คนที่ประกาศในราชกิจจาฯเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนจะเป็นโมฆะหรือไม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 269 (1) (ค) บัญญัติให้ คสช. คัดเลือกรายชื่อสำรองจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จำนวน 50 คนให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 ซึ่งควรจะประกาศในราชกิจจาฯวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมรายชื่อ 250 ส.ว.

การตั้งคำถามถึงกระบวนการสรรหา ส.ว. เหมือนคำถามที่มีต่อองค์กรอิสระว่า ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง เป็นธรรม และโปร่งใสหรือไม่ เพราะหลายเรื่องเป็นการกระทำที่ท้าทาย เย้ยหยาม และย่ำยีจิตใจประชาชน!!??

 


You must be logged in to post a comment Login