วันพฤหัสที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

แลกเปลี่ยนความรู้

On December 14, 2018

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) โดยนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และ Mr. Nguyen Tien Dong, Chairman of Vietnam Asset Management Company (VAMC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและโอกาสการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ VAMC ยังขอรับฟังการบรรยายเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ SAM ใช้ในการดำเนินงาน ณ สำนักงานใหญ่ของ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เมื่อเร็วๆ นี้

sam2


You must be logged in to post a comment Login