วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ทนคนโกง / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On December 18, 2017
4719p

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ขณะที่ผลโพลยังระบุว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุด สาเหตุแห่งการไม่แก้ หรือแก้ไม่สำเร็จ ปราบโกงต้องไม่หยุด ถ้าเบรก คอร์รัปชันก็ไม่ลง ยิ่งโทษน้อย  คนโกงก็ไม่เกรงกลัว แล้วยังมีอายุความอีก อย่างเอกสารเท็จ ให้การเท็จ เพื่อให้ชนะคดีต่างๆก็ไม่ต่างกับพวกโกงกิน

นี่คือต้นเหตุที่ทำให้คนไม่กลัวกฎหมาย จะปราโกงปราบคอร์รัปชัน ต้องกำหนดโทษให้เข็ดขยาดด้วย  เสียดายที่รัฐบาลมีมาตรา 44  แต่ไม่ได้ใช้กับเรื่องนี้ อย่างกรณีโฉนดถุงกล้วยแขกที่วัดสวนแก้ว ก็ต่อสู้กันเรื่องเอกสารเท็จ พยานเท็จ อาตมาว่าถ้าลองสืบกันจริงๆหนึ่งในต้นเหตุแห่งการทุจริตคอร์รัปชัน คือทนายความที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะคดี ทำผิดให้เป็นถูก เรื่องเท็จที่มันหมดอายุความ 10 ปีไปแล้วก็ทำให้ไม่หมดอายุความ คนผิดก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์   อย่างนี้มันก็เลยหยุดคอร์รัปชันไม่ได้

สมมุติกรณีโฉนดถุงกล้วยแขกวัดสวนแก้ว ถ้าใช้มาตรา 44 เป็นโมเดลได้มั้ย เพราะตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้ เพราะมันเลยเวลามาแล้ว กฎหมายไปทำอะไรไม่ได้ ทั้งที่รู้ว่าเขามีพิรุธ เอาเรื่องเท็จมาพูด ไม่เปิดโอกาสให้เราสู้คดีเลย แต่มารู้ตอนหลังที่เขาบอกว่าหมดอายุความแล้ว เขาบริสุทธิ์ แต่เราซวย เสียค่าธรรมเนียมศาลไปเยอะแยะ

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลที่ผ่านมา กิจกรรมหมที่ทำกันก็ไม่รู้ว่าเสียงบประมาณไปเปล่าหรือไม่ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือไม่ มายืนเอามือกอดอกแสดงสัญลักษณ์แล้วว่า “คนไทยจะไม่ทนต่อทุจริตคอร์รัปชัน” นั้น  เปลี่ยนเป็น “คนไทยจะทนต่อการจัดการพวกทุจริตคอร์รัปชัน” น่าจะถูกต้องมากกว่า ถ้าบอกคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต แต่ก็ยังมีการทุจริต ทนกันจริงๆน่ะ

อาตมาว่าคนที่ไม่ทนต่อการทุจริตที่ผ่านๆมานี่ น่าจะเป็นยายสน ยายไฮ อาตมาเองก็ว่าตอนนี้เริ่มมีคนต้องการให้จัดการกับการทุจริต ไม่ใช่แค่ไม่ทนการทุจริต ไม่ต้องการให้มันกำกวมระหว่าง “ทนกับไม่ทน” ถ้าไม่ทนให้เขาทุจริตนี่ดี แต่จะดียิ่งขึ้น ถ้าคนไทยจะทนให้จัดการพวกทุจริต พวกโกง เราต้องบอกเขาว่าไม่ไหวแล้ว ถ้าไม่จัดการพวกโกง เราทนเขาโกงไม่ไหว อันนี้แหละมันจะมีความหมาย ไม่ใช่ออกมาแสดงตัวทำกิจกรรมปีละครั้ง วันที่ 9 ธันวาคมวันเดียว ทำแค่สัญลักษณ์ ไม่ทำจริงจัง

ถ้าทำจริงจังกับกระทรวง หรือกรมไหนที่โกงมากที่สุด ตามบี้เลย 2-3 ปีคุณต้องลด เช่นกรมที่ดินเคยเป็นที่ 1 ตอนนี้ลดลงเป็นที่ 4 ตำรวจที่ 2 ติดต่อกัน โรงเรียนรัฐต่างๆที่เก็บเงินใต้โต๊ะรับแป๊ะเจี๊ยะก็ต้องลดลง ดูสิว่ากระทรวง กรม หรือหน่วยงานเหล่านั้นมันจะเป็นอย่างไร กัดติดเลย 6 เดือนต้องเห็นผล ปีหนึ่งยิ่งต้องลด ถ้าไม่ลดก็ต้องมีบทลงโทษ บี้กันยังไง เอาจริงยังไง ลงโทษกันยังไง ไม่ใช่ทำแค่สัญลักษณ์ปีล่ะครั้งสองครั้ง ต้องปราบโกงปราบทุจริตอย่างต่อเนื่อง เด็ดขาด ไม่ทนคนโกงคนทุจริต แต่เราทนกับการจัดการคนโกงคนทุจริต รับรองการทุจริตคอร์รัปชันลดลงแน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login