วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

TMA DAY 2016 เปิดเวทีดิจิทัลทรานฟอร์แมชั่น

On October 27, 2016
นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย   หรือ TMA  กล่าวว่า จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันวิทยาการทางเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติของคนทำงาน ซึ่งเป็นเทรนด์ที่สามารถส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถทำงานแบบเดิมๆได้อีกต่อไปควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

“ซึ่งหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Business Transformation คือ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกคนในองค์กร เห็นถึงกระบวนการปรับตัวที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล” นางสาววรรณวีรา กล่าว

สำหรับงานสัมมนา“TMA DAY 2016 :Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption” มุ่งเน้นการเปิดมุมมองเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล  เปิดสัมมนาด้วยเรื่อง Craft Your Modern Business Vision: Transform Or be Obsolete   โดย คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ตามด้วย How Digital Disruption Is Redefining Industries จาก  Mr.FritsVerhoef, Globla Head of CxO Advisory, Business Transformation Service, SAP Deutschland SE&Co.,KG และในช่วงบ่ายจะเป็นเวทีของผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ที่ได้ทรานฟอร์มธุรกิจออกไปนอกประเทศ

แล้วมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกลุ่มสตาร์อัพที่ได้ประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งงานดังกล่าวฯ จะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.30น.-16.30น. ณ แอทธินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร.02 319 7677, 02 718 5601 ต่อ 204 หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.tma.or.th


You must be logged in to post a comment Login