วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

DKSH ประเทศไทยร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรม “Connect with Purpose Sports Day”

On February 22, 2024

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “Connect with Purpose Sports Day” เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร สร้างเสริมการมีสุขภาวะที่ดี และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความต้องการผ่านความร่วมมือกับสภากาชาดไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรในการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการให้บริการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก จัดงาน“Connect with Purpose Sports Day” ภายใต้หัวข้อ พลังแห่งการเชื่อมต่อ (Power of Connection) และการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-Centric Focus) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น เพราะผู้ป่วยคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ DKSH ประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

ภายในงาน พนักงานกว่า 1,500 ชีวิตได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร และสานต่อปณิธานของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ดีของประชาชน ซึ่งนำไปสู่การมอบเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนานัปการที่จะช่วยสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข บำบัดทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีนัยสำคัญ

จุดเริ่มต้นของกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘Patient Purpose Day’ ในปีที่ผ่านมา DKSH ได้ริเริ่มและกำหนดวันสำคัญดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ของบริษัทที่คำนึงถึงผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยเป็นสำคัญ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของสาธารณสุขเพื่อประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่จำเป็น กิจกรรม DKSH Patient Purpose Day เกิดขึ้นแล้วใน 11 ประเทศที่ DKSH ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศไทย

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักที่สำคัญของสภากาชาดไทยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยให้กับชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย

• การบริการโลหิต: สืบเนื่องจากปริมาณความต้องการรับบริจาคโลหิตที่มีอย่างต่อเนื่อง เงินบริจาคในครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ รวมถึงนำไปใช้จ่ายในการจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ต้องการรับบริจาคโลหิตได้เข้าถึงบริการและเพิ่มโอกาสรอดชีวิต

• การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย: การบริจาคในครั้งนี้ยังนำไปสบทนทุน ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยที่อยู่กลุ่มในอาการครูซอง (Cruouzon Syndrome) ซึ่งเกิดจากการที่กระดูกที่มาประกอบกันเป็นกะโหลกศีรษะมีการเชื่อมติดกันผิดปกติ ทำให้กดรัดสมองไม่ให้เจริญขยายขนาดไปอย่างปกติ

• การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย: เงินบริจาคส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเพื่อนำไปจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 81 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยยังชีพที่สำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

• การส่งเสริมคุณภาพชีวิต: การบริจาคจาก DKSH ช่วยสานต่อภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ในการให้บริการตรวจรักษาโรคตา ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าตัดต้อเนื้อ ผ่าตัดแก้ไขโรคของเปลือกตาให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า 270,000 ราย

นายแพทริค แกรนเด รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรม Connect with Purpose Sports Day ช่วยเสริมสร้างและเน้นย้ำเป้าหมายในองค์กรของเรา ผ่านความร่วมมือร่วมใจกันอย่างใกล้ชิด โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมผ่านความร่วมมือทางกลยุทธ์ การมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนอุดมการณ์ที่เราตั้งไว้ แต่ยังช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย เรายังคงยึดมั่นในความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับสภากาชาดไทยในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม Connect with Purpose Sports Day ที่ทาง DKSH ประเทศไทยจัดขึ้น ซึ่งให้ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ป่วย สร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีให้กับชีวิตของพวกเขา ผ่าน 4 พันธกิจหลักของสภากาชาดไทยที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การบริจาคและความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ป้องกันโรคและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้แก่ประชาชนไทยในวงกว้าง”


You must be logged in to post a comment Login