วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

“ณัฐวุฒิ”จี้กกต.เลื่อนเลือกตั้งต้องมีเหตุผลจวกรัฐก้าวก่ายชี้นำ

On January 5, 2019

ที่พรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรค แถลงข่าวกรณีการเลื่อนเลือกตั้งว่า พรรคไทยรักษาชาติขอย้ำจุดยืน สนับสนุนการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เพราะทั้งในและต่างประเทศรับรู้กันดี หากจะมีการขยับ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ทำให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ประชาธิปไตยล่าช้าและไม่แน่นอน ทั้งนี้ รัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในเรื่องรายละเอียดขั้นตอนการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ เนื่องจากพระราชพิธีดังกล่าวเป็นเรื่องมหามงคลที่คนไทยทั้งประเทศจะได้หลอมรวมดวงใจเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติ และเรียบร้อยอย่างที่สุด แต่ขั้นตอนในการกำหนดวันเลือกตั้งควรเป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต.โดยสมบูรณ์ รัฐบาลไม่ควรล้ำเส้นออกมาประกาศวันเวลาที่ต้องการล่วงหน้า เพราะเป็นการชี้นำ หรือเป็นการกดดัน กกต.

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า พรรคไทยรักษาชาติขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการทำให้ กกต.ขาดความมีอิสระ เพื่อพิจารณาวันเลือกตั้งโดยรอบคอบตั้งแต่บัดนี้ พรรคไทยรักษาชาติประกาศลงทำงานในสนามเลือกตั้ง ภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่ได้เป็นไปตามคำพูดของบุคคลในรัฐบาล เพราะรัฐบาลชุดนี้หมดความน่าเชื่อถือที่จะพูดเรื่องกำหนดเวลาเลือกตั้งไปนานแล้ว ดังนั้นเมื่อรัฐบาลไม่มีเครดิต จึงควรให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย และให้ กกต.เป็นผู้ประกาศเรื่องนี้ ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลครบถ้วนแล้ว ยืนยันการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ทางพรรคไทยรักษาชาติขอสนับสนุนและพร้อมลงแข่งขันตามกติกา แต่ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนวันเลือกตั้ง เราก็คาดหวังว่า กกต.ควรมีเหตุผลในการอธิบายกับประชาชน เพราะเรื่องเหล่านี้สิ่งใดที่เปิดเผยได้ไม่ควรทำให้ประชาชนสับสน

“ขอให้กำลังใจ กกต. ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ ยึดถือความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ประชาชน และหลักการประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง ในเมื่อวันนี้ยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ก็ต้องถือว่าประชาชนทุกคนรอ กกต.อยู่ ส่วน กกต.คงไม่ต้องรอใคร เพราะรัฐบาลประกาศแล้วว่าได้พูดคุยรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พรรคไทยรักษาชาติมีความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้ง ไม่ว่าจะวันใด เพราะเห็นอยู่แล้วว่า กติกานี้ฝ่ายผู้มีอำนาจต้องการอยู่ยาวอีกหลายปี ไม่มีใครมาคิดเล็กคิดน้อยกับเวลาแค่หนึ่งเดือนนี้ เพียงแต่ต้องการเห็นเจตนาบริสุทธิ์ที่แท้จริงของรัฐบาล”

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ต่อให้มีเวลาหาเสียงเพียงแค่วันเดียว ถ้าทำให้ประเทศไทยกลับคืนมาสู่ประชาธิปไตยได้ พรรคไทยรักษาชาติก็พร้อม แต่ขอให้เป็นระยะเวลาที่เท่าๆ กัน อย่างเป็นธรรม ไม่ใช่บางพรรคการเมืองมีเวลาหาเสียงมาตลอด 5 ปี แต่บางพรรคการเมืองยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้เต็มสูบ อะไรที่เสมอภาคเท่าเทียม เรารับได้ แต่ถ้าไม่เสมอภาค


You must be logged in to post a comment Login