วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

สันติภาพ-สันติสุข / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On May 7, 2018

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

ตอนนี้โลกมีบทเรียนเรื่องสันติภาพ อย่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่มีสงครามยืดเยื้อมายาวนาน คาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นภาพผู้นำทั้งสองชาติร่วมหารือกันอย่างน่าประทับใจ หากโลกเราเย็นลง สงบลง มีสันติภาพมากขึ้น สันติสุขก็จะมากขึ้น หากประเทศที่มีความขัดแย้งกันยอมหันหน้ามาพูดคุยหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน เชื่อว่าคนทั้งโลกก็ต้องการความสงบสุขมากกว่าสงคราม

ใครจะนึกว่าประธานาธิบดีคิม จอง-อึน แห่งเกาหลีเหนือ จะโอนอ่อนผ่อนปรน ทั้งที่ผ่านมามีท่าทีแข็งกระด้างอย่างมาก ก็ต้องชื่นชมประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ ด้วยที่แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี คำพูดของผู้นำเกาหลีใต้ที่มีอายุมากกว่าผู้นำเกาหลีเหนือมากเปรียบเหมือนอากับหลานก็เป็นไปด้วยไมตรีจิต

ภาพที่ผู้นำทั้งสองยืนจับมือกันที่เขตปลอดทหารบริเวณชายแดน เหมือนหลานเดินทางมาหาอาแล้วบอกว่ามาเหยียบแผ่นดินอาแล้วนะ เมื่อไรอาจะไปเหยียบแผ่นดินหลานบ้าง เลยจูงมือกันไป ภาพตรงนี้เชื่อว่าคนเกาหลี 70-80 ล้านคน คงมีความสุขเหลือเกิน เป็นภาพที่ติดตาตรึงใจ เป็นภาพประวัติศาสตร์

ทำให้นึกถึงประเทศไทยว่าทำอย่างไรจึงจะเลิกความขัดแย้ง เลิกแบ่งฝ่ายแบ่งสี บ้านเมืองจะได้มีสันติภาพ มีสันติสุขกันซะที ทั้งที่ไม่ได้รุนแรงอย่าง 2 เกาหลีที่มีความขัดแย้งถึงขั้นทำสงครามกันมายาวนาน ทำไมคนไทยจึงขัดแย้งกัน ตีกัน ทำไมจึงไม่ยอมลดราวาศอก เป็นเพราะอัตตาหรือผลประโยชน์อะไรที่ซ่อนเร้น

หากเป็นทิฐิก็ลดได้ ถ้ามีความอดกลั้นก็จะมีสติ มีเหตุมีผล ไม่เกิดความโกรธจนเลือดขึ้นตา บ้าบอชนิดตาต่อตา ฟันต่อฟัน ห้ำหั่นกันเพราะคิดว่ากูยิ่งใหญ่ กูแน่ แต่บ้านเมืองกลับแย่ ทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกัน แต่ไม่ยอมกัน เกลียดชังกัน ไม่ชอบกันโดยไม่มีเหตุผล เพราะเชื่อคนที่พูด คนที่ชักชวน คนที่ปลุกระดม เราจึงขัดแย้งกันมาตลอด

ตัวอย่างผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นสิ่งที่คนไทยและคนทั้งโลกต้องเอามาเป็นบทเรียน เพราะทุกคนรู้ดีว่าหากเกิดความสงบ สันติภาพ สันติสุขก็จะตามมา ไม่ใช่แสวงหาผลประโยชน์และอำนาจจากความขัดแย้ง หลายประเทศที่สู้รบกัน ทำสงครามกัน ก็เพราะต้องการอำนาจและผลประโยชน์

ดังนั้น เราอยากให้บ้านเมืองเกิดสงคราม หรือต้องการความสงบ ความสันติ เรื่องนี้อยู่ที่ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความปรองดอง ยุติความขัดแย้ง อย่าเชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุผล เชื่อเพราะเขาพูด เขาปลุกระดม อย่าให้ขายขี้หน้าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เลย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login