วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On February 26, 2018

คอลัมน์ : พระพยอมวันนี้

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

มหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้คิดวางแผนจัดตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงการเผยแพร่งานด้านสันติภาพ ทั้งการให้รางวัลแก่นักสันติภาพทั่วโลก การสร้างเครือข่าย การสนับสนุนทุนการศึกษา การสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาหมู่บ้านสันติสุขในชุมชนต่างๆด้วย เพื่อสนองพุทธประสงค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงวางรากฐานงานด้านสันติภาพเอาไว้ตราบจนถึงปัจจุบัน

การจัดตั้งมูลนิธิถือเป็นมุมคิดมุมลึก ถ้าโลกเรามีแต่คนนึกคิดใฝ่ฝันอยากจะเห็นสันติภาพ สันติสุข ไม่อยากเห็นการรบราฆ่าฟัน ไม่อยากเห็นสงคราม ไม่กระหายเลือด โลกก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็น

ที่สำคัญมูลนิธิยังจะมีการมอบรางวัลบุคคลที่ทำงานด้านสันติภาพในนามของ มจร. โดยจะจัดในวันแห่งความรักของพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ ถือเป็นวันที่เริ่มต้น เริ่มประกาศ เริ่มเดินเครื่องมูลนิธิสันติภาพโลก หากศาสนาอื่นคิดทำอย่างนี้ด้วยก็จะไม่มีสงครามศาสนา

สงครามศาสนาเกิดขึ้นเพราะคิดเรื่องสันติภาพน้อยไป คิดแต่เรื่องแย่งชิงอำนาจ ผลประโยชน์ อยากเป็นใหญ่เป็นโต ผลสุดท้ายเลยล้างผลาญกันจนล้มหายตายจาก ไม่มีความสุข ชีวิตไม่เปี่ยมสุข แต่เปี่ยมไปด้วยน้ำตาและเลือด

เพราะฉะนั้นใครได้จุดประกายเรื่องสันติภาพ สันติสุข จะมากจะน้อย ทำได้แค่ไหนไม่สำคัญ สำคัญที่ว่าได้เริ่มต้นทำหรือยัง เมื่อมีคนตั้งต้นก็จะมีการต่อยอดจนเห็นผล เป็นมรรคเป็นผล เป็นสันติภาพ สันติสุขของโลกอย่างแท้จริง ไม่ช่วงชิงผลประโยชน์ อำนาจ พิฆาตล้างผลาญกันจนตายเป็นเบือ

เราเห็นสภาพสงครามแล้วมันน่าอเนจอนาถ ลูกเล็กเด็กแดง คนแก่คนชรา นักบวช ล้วนต้องหนีกันกระเจิดกระเจิง เอาตัวรอดกันอย่างอกสั่นขวัญเสีย ถ้ามีสันติภาพก็จะมีแต่เรื่องอิ่มเอมเปรมสุข ชีวิตที่เกิดมาก็ไม่ต้องอกสั่นขวัญหาย กลัวถูกทำร้าย ถูกยิง ถูกฆ่า

ขอให้สันติภาพ สันติสุข จงบังเกิดแก่โลกเรา ด้วยความคิดเริ่มต้นของคน ของคณะ ของกลุ่ม ขององค์กรที่อยากเห็นสันติภาพมากขึ้น จะได้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุน เราสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันมามากแล้ว ลองทำบุญสร้างสันติสุข สันติภาพกับ มจร. บ้าง

ถ้ามีแต่โบสถ์ วิหาร เจดีย์ แต่ไม่มีสันติภาพ มันก็ไม่เกิดสุข เกิดประโยชน์ ญาติโยมที่รู้ข่าวก็เตรียมเงินสักก้อนหนึ่งไปร่วมสนับสนุนมูลนิธิสันติภาพโลก เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบุญใฝ่หาสันติสุข สันติภาพ เป็นบุญที่พึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login