วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

ฟื้นฟูธรรมเนียม‘ขงจื๊อ’ / โดย ภูริวรรณ วรานุสาสน์

On December 4, 2017

คอลัมน์ : China Today

ผู้เขียน : ภูริวรรณ วรานุสาสน์

ข่ง เสียงข่าย ผู้อำนวยการคณะกรรมการจัดการศาลบรรพชนขงจื๊อชวีโจว และทายาทสายตรงรุ่นที่ 75 ได้พยายามรื้อฟื้นแนวคิดขงจื๊อขึ้นผ่านทางพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงขงจื๊อ นักปรัชญาและนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน

การรื้อฟื้นพิธีรำลึกขงจื๊อเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเมื่อปี ค.ศ. 2004 ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่แนวคิดขงจื๊อถูกทำลายลงกว่า 50 ปี

ข่ง เสียงข่ายกล่าวว่า การฟื้นฟูพิธีกรรมนี้ก็เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดขงจื๊อและลัทธิหรูเจีย (ลัทธิขงจื๊อ) ซึ่งมีอิทธิพลหยั่งรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมจีนยาวนานกว่า 2,700 ปี

เขากล่าวอีกว่า ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนไม่มีเวลาที่จะมาสนใจหรือเรียนรู้แนวคิดของท่านขงจื๊อ ดังนั้นประเพณีและพิธีกรรมที่จัดขึ้นจึงมีส่วนช่วยให้ประชาชนหันมาสนใจและรำลึกถึงคำสอนและแนวคิดของท่านขงจื๊อ

โดยส่วนตัวเขาเองเชื่อว่า ธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมสามารถช่วยประชาชนให้รู้จักบทบาทสำคัญของลัทธิขงจื๊อในโลกสมัยใหม่

ข่งกล่าวว่า ชาวจีนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามแนวคิดลัทธิขงจื๊ออยู่ตลอดเวลา แต่น้อยคนที่จะรู้ถึงที่มา ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่ไม่ได้เรียนหนังสือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลคนหนึ่งจะไม่นั่งบนกระดาษที่มีตัวหนังสืออยู่บนนั้น หรือเด็กๆจะได้รับการสอนว่าห้ามพูดคุยขณะรับประทานอาหารและขณะที่อยู่บนเตียงก่อนนอน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ล้วนปรากฏอยู่ในหนังสือ “หลุนอวี่” คัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของขงจื๊อโดยบรรดาลูกศิษย์ของขงจื๊อเอง

สำหรับข่งแล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนสำคัญยิ่ง เพราะการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น พร้อมทั้งการมีมารยาทที่ดีงามล้วนเป็นสาระสำคัญของแนวคิดขงจื๊อ

นอกจากนี้ การจัดพิธีกรรมเพื่อรำลึกถึงขงจื๊อทุกปี ยังเป็นการเผยแพร่แนวคิดและความเชื่อของลัทธิขงจื๊อให้แพร่กระจายไป การเรียนรู้โดยการสัมผัสกับกิจกรรมที่เห็นได้จริง จะเป็นการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ประชาชนมากกว่าการนั่งเรียนคำสอนในห้องเรียน

แม็ต ฮามิลตัน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมาได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีกรรมรำลึกถึงขงจื๊อเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้กล่าวว่า การจัดพิธีกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่จะฟื้นฟูและประยุกต์ใช้แนวคิดขงจื๊อในโลกของจีนสมัยใหม่

โดยแนวคิดของขงจื๊ออบ่างเช่น การปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยการให้เกียรติและมีมนุษยธรรม คือความจริงอันเป็นสากล ซึ่งตัวเขาเองก็ปรารถนาให้ทุกคนในโลกสามารถปฏิบัติตามได้เช่นกัน

กว่าสองทศวรรษที่ประเทศจีนได้พยายามเพิ่มอิทธิพลของแนวคิดขงจื๊อและหลักคำสอนออกสู่นานาประเทศทั่วโลก โดยการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อในประเทศต่างๆ โดยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

จากข้อมูลอย่างเป็นทางการพบว่า ประเทศจีนได้จัดตั้งสถาบันขงจื๊อไปแล้ว 512 แห่งใน 140 ประเทศทั่วโลก

ข่งกล่าวว่า ชาวต่างชาติในปัจจุบันหันมาศึกษาแนวคิดขงจื๊อกันมากขึ้น ดังนั้น สำหรับชาวจีนเองก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องหันมาศึกษาแนวคิดขงจื๊อกันอย่างจริงจัง


You must be logged in to post a comment Login