วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ศาลพิพากษาคดีจำนำข้าว จำคุก 5 ปี “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ไม่รอลงอาญา

On September 27, 2017

าลฏีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม. 22/2558 คดีหมายเลขแดงที่อม.211/2560 ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำเลย เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาลับหลังว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 157(เดิม)และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2552มาตราๅ123/1 โดยลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้จำคุกน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 5 ปี ไม่รอลงอาญา และยังมีคำสั่งให้ออกหมายจับน.ส.ยิ่งลักษณ์เพื่อมาดำเนินคดี

อ่านรายละเอียดคำพิพากษา

คำพพากษาปูคำพพากษาปู 2คำพพากษาปู 3คำพพากษาปู 4ยิ่งลักษณ์


You must be logged in to post a comment Login