วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เมื่อผิดหวังการปกครอง? / โดย Pegasus

On August 28, 2017

คอลัมน์ : เพื่อชาติประชาชน

ผู้เขียน : Pegasus

เราไม่สามารถบอกได้ว่าการปกครองแบบไหนดีกว่ากันมากนัก แม้แต่ระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการก็ตาม เพียงแต่ระบอบประชาธิปไตยมีกลไกที่จะเปลี่ยนผ่านอำนาจได้อย่างสันติ สามารถเปลี่ยนผู้นำประเทศได้เมื่อประชาชนเห็นว่าไร้ฝีมือหรือทุจริตคอร์รัปชัน

ตรงกันข้ามกับประเทศเผด็จการทั่วไปที่ไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ตราบใดที่ยังมีอำนาจ เพราะเผด็จการส่วนใหญ่มีความพยายามรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดแม้จะไร้ฝีมือในการบริหารบ้านเมืองอย่างมากก็ตาม ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการที่ไม่ได้มีทรัพยากรมีค่ามากมายนักก็จะมุ่งไปใช้ประชาชนที่เป็นแรงงานราคาถูก ประชาชนจึงต้องแบกรับภาระการขูดรีดอย่างมากมาย

อย่างไรก็ตาม “งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา” เสมอ เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ผิดหวังการปกครองที่ไร้คุณภาพ ไร้ประสิทธิภาพมากขึ้นๆ หากผู้นำไม่ยอมลงจากอำนาจหรือคืนอำนาจให้ประชาชน การเปลี่ยนถ่ายอำนาจใหม่ส่วนมากก็มักจะจบลงด้วยความรุนแรงหรือการสังหารผู้นำ

ตรงข้ามกับในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนจะใช้เสียงข้างมากอย่างล้นหลามในการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศตามกลไกที่กำหนดไว้

หากดูถึงสาเหตุที่ประชาชนผิดหวังการปกครองในทุกรูปแบบนั้นจะมีอยู่ 3 ประเด็นสำคัญๆ ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองคือ

ประการแรก เดิมประชาชนทำมาหากินและมีชีวิตเป็นปรกติสุข แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือผู้นำประเทศ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมกลับตกต่ำอย่างฮวบฮาบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัว เช่น การรัฐประหารยึดอำนาจ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองและผู้นำประเทศอย่างทันทีทันใด ไม่ได้เป็นไปตามระบบ ประชาชนจึงปรับตัวไม่ทัน ยิ่งเกิดความตกต่ำทางเศรษฐกิจก็จะส่งผลกระทบถึงประชาชนส่วนใหญ่ แต่กลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มจะได้ผลประโยชน์ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เมื่อประชาชนเดือดร้อนก็จะเกิดการต่อต้านขัดขืนการปกครอง เนื่องจากประชาชนสูญเสียความสุขในชีวิตจากการใช้ชีวิตตามปรกติและการทำมาหากินในอดีต

ประการที่สอง รัฐบาลจะพยายามโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความหวังให้กับประชาชนมากมาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง ยิ่งประชาชนมีความคาดหวังสูงก็ยิ่งเกิดความผิดหวังมาก โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุน ปัญหาการผลิตต่างๆ ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำก็ส่งผลทั้งการลงทุน การทำมาหากินโดยทั่วไป และปัญหาปากท้องของประชาชน ยิ่งทำให้เห็นความจริงว่าการสร้างความหวังหรือสร้างฝันของผู้ปกครองนั้นไม่เป็นความจริง ประชาชนก็จะเริ่มไม่พอใจมากขึ้นๆ และอาจตามมาด้วยความรุนแรง

ประการที่สาม รัฐบาลมีความสามารถสร้างทั้งความคาดหวังที่ดีและโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจตามที่ประกาศไว้ ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ความคาดหวังของประชาชนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆจนสูงกว่าภาวะเศรษฐกิจตามปรกติ

เหตุผลทั้ง 3 ประการหากเกิดในสังคมใด คนในสังคมนั้นก็มักจะไม่มีความจริงใจกับใครทั้งนั้น เพราะเมื่อเกิดความผิดหวังหรือมีการเปรียบเทียบต่างๆจะเกิดความไม่พอใจผู้ปกครองหรือต่อต้านการปกครอง

ความผิดหวังนำมาซึ่งความคับแค้น เพราะสิ่งที่คาดหวังไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการสิ่งที่ดีกว่า เมื่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่เกิดสภาพความไม่สมหวังหรือไม่เป็นจริงอย่างที่โฆษณาชวนเชื่อก็จะแปรเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจมากขึ้นๆ จนอาจเกิดการแตกหักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาษิตฝรั่งพูดถึงสถานการณ์การปฏิวัติในประเทศต่างๆว่า เพราะผู้ปกครองปกครองไม่ได้ (ไร้ฝีมือ) และผู้อยู่ใต้ปกครองไม่ยอมให้ปกครองอีกต่อไป

เมื่อประชาชนไม่พอใจการปกครองก็นำมาซึ่งการต่อต้านขัดขืนและความรุนแรงทางการเมืองในที่สุด


You must be logged in to post a comment Login