วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ศูนย์รวมใจ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On August 1, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ
การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว ถือว่าค่อนข้างประทับใจ เพราะเกิดคุณเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อสังคม เช่น มีการลอกคูคลองกำจัดขยะต่างๆ มีการร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นงานที่เป็นหน้าเป็นตาและเป็นชิ้นเป็นอัน

ที่ผ่านมามีการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งมีทั้งเรื่องสนุก มีการร้องรำทำเพลง หรือมีการจัดงานที่ท้องสนามหลวงและร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แต่ครั้งนี้เป็นการร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เรียกว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับประชาชนคนไทย

สถาบันพระมหากษัตริย์จึงถือว่าเป็นโชคดีของประชาชนคนไทยที่มีสถาบันเป็นศูนย์รวมใจ จะจัดกิจกรรมอะไรก็ทำกันอย่างเป็นหน้าเป็นตา เป็นชิ้นเป็นอัน อย่างเป็นปึกเป็นแผ่น ครั้งนี้ก็ได้งานได้ความสะอาดให้กับบ้านเมือง นี่แหละที่เรียกว่าความจงรักภักดี ไม่ใช่จงรักภักดีแต่ปาก แต่เราออกมาร่วมทำสาธารณประโยชน์

การจัดกิจกรรม จัดงานอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลใหญ่โต ยิ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง ต่อสังคมก็ยิ่งดี เพราะฉะนั้นการร่วมแรงร่วมใจกันทำครั้งนี้ จึงถือว่า เป็นแบบอย่าง ซึ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ในปีหน้าหรือปีต่อๆไปก็คงจะเป็นอย่างนี้อีก เมืองไทยก็น่าอยู่ เพราะคูคลองหรือถนนหนทางจะสะอาดสะอ้านเป็นที่เชิดหน้าชูตา

แม้แต่ภาพการแต่งกายก็ประทับใจ ผู้มาร่วมกันทำสาธารณประโยชน์ใส่เสื้อสีดำและผูกผ้าพันคอสีเหลือง ทหารที่ออกมาร่วมทำความสะอาดก็ทำให้ประชาชนประทับใจว่าเป็นพลังของประชาชน ทำกันแบบนี้แล้วก็เห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน

อย่างที่วัดสวนแก้วของอาตมา มีญาติโยมมาทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดจำนวนมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่น พนักงานห้างบิ๊กซีทุกสาขาในนนทบุรี รวมถึงพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ ก็มาร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดวัด มาปัดกวาดเช็ดถูก ทั้งยังนำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูคนยากจนในโครงการของวัดอีก ทำให้บรรยากาศดีมากๆ ถือว่าสุดยอด เป็นนิมิตใหม่และต้องถือว่าเป็นความโชคดีของประเทศที่ทุกภาคส่วนออกมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างนี้ รวมตัวรวมใจกันแบบนี้ ประเทศอื่นทำไม่ได้ แต่ประเทศไทยทำได้ ยังไงก็ขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่ร่วมกันทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างนี้อีก

การจัดกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา เราไม่ได้แค่ถวายพระพรว่า “ทรงพระเจริญ” เท่านั้น แต่เรายังร่วมกันทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองด้วย คำพูดอย่างเดียวจะไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าเราไม่ลงมือกระทำด้วย จึงหวังใจว่ากิจกรรมแบบนี้จะมีต่อไปในปีต่อๆไป เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศของเราให้ดีงามต่อไปเรื่อยๆ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login