วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

โลกธรรม / โดย นายหัวดี

On April 24, 2017

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด
ผู้เขียน : นายหัวดี

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล “ลุงตู่” ของ “สวนดุสิตโพล” ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ยังพอใจที่บ้านเมืองสงบเงียบ ไม่มีม็อบและการปราบโกงอย่างเด็ดขาด แม้จะมีข้อกังขาพฤติกรรม “สีเทา” ของ “คนมีสี” หลายเรื่องก็ตาม

ตรงข้ามกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมาย เช่น การเก็บภาษี และกฎหมายจราจร ประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาล รวมถึงการใช้อำนาจเผด็จการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น

หากดูผลโพลที่ผ่านมา จะเห็นชัดเจนว่า “คะแนนนิยม” ของรัฐบาล “ลุงตู่” ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้บางโพลจะระบุว่าคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ก็ถูกมองว่าเป็น “โพลจัดตั้ง” หรือ “โพลเชลียร์” เช่นเดียวกับ “สื่อ” ที่เห็นชัดเจนว่าแต่ละค่าย “เลือกข้าง” หรือไม่ อย่างไร?

โพลจะเชื่อถือได้หรือไม่ก็ตาม แต่อย่างน้อยก็สะท้อนถึง “สัจธรรมของชีวิต” และ “สัจธรรมของอำนาจ” ไม่มีอะไรที่ยั่งยืน เหมือน “โลกธรรม 8 ประการ” คือ มีลาภ ก็มีเสื่อมลาภ มียศก็มีเสื่อมยศ มีสรรเสริญก็มีนินทา มีสุขก็มีทุกข์!

การพยายาม “ต่อท่ออำนาจ” จึงไม่ใช่ความมั่นคง แต่เป็นหายน


You must be logged in to post a comment Login