วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กฎธรรมชาติ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On February 27, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

กรุงเทพโพลล์ได้สำรวจ “ประเมินผลงาน 2 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ปรากฎว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจลดลงทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.83 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 โดยชื่นชอบและประทับใจในนโยบายปราบโกงและโครงการลงทะเบียนคนจนที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ประชาชนมีความพึงพอใจลดลงเช่นกัน โดยพล.อ.ประยุทธ์ได้คะแนนเฉลี่ย 7.40 คะแนน เหมือนที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ท่านได้แนะไว้ว่า เราอยู่ในโลกธรรม 8 มียศเสื่อมยศ มีลาภเสื่อมลาภ มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทา มีสุขมีทุกข์สลับกลับไปกันมา

โลกธรรม 8 เมื่อมีขาขึ้นก็มีขาลง เมื่อเราทุกคนอยู่ในโลกนี้ จะทำยังไงกับลาภที่ได้รับ ก็ต้องเสื่อมลาภ ได้ยศก็เสื่อมยศ ต้องรู้จักทำใจไว้ว่า โลกใบนี้ถ้าเราได้ เราก็ต้องนึกวันเสื่อมไป เสียไป สิ้นไป เวลาเรามี ก็ต้องนึกถึงเวลาเราหมดไป เวลามีคนสรรเสริญ เดี๋ยวก็ต้องมีคนนินทา คนที่ชื่นชอบ ต่อไปก็อาจจะจางคลาย ชอบน้อยลง หรือไม่ชอบเอาเลย พลิกได้ทั้งสองด้านสามด้าน

ใครจะไปนึกว่าวัดใหญ่อยู่กันอย่างสงบและเจริญเติบโต สร้างจนใหญ่โต เจริญรุ่งเรือง จะถึงคราวเสื่อมได้ จากคนที่ไปมากที่สุดก็จะลดน้อยลงไปก็เป็นได้ หรืออาจจะเฟื่องฟูขึ้นมาอีกก็ได้

ในโลกใบนี้จึงขึ้นอยู่กับเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป แล้วก็เกิดใหม่เป็นระลอกๆไป ถ้าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เราก็จะไม่ยึดติด ไม่ไปผูกพัน มั่นหมาย จนต้องร้องไห้ร้องห่ม ตีอกชกตัว เขกหัวร่ำไห้กับการที่มันพลิกผันไปตามกฎของอนิจจัง

เราก็จะได้หลุดอุทานมาว่า แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้

ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับพรจากสมเด็จพระสังฆราชให้รู้ทันต่อโลกธรรม แสดงว่าสมเด็จพระสังฆราช ท่านตระหนักรู้เรื่องของการมีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญก็มีนินทา เป็นไปตามกฎของอนิจจัง

เพราะฉะนั้นถ้าใครได้อะไรแล้วไปหลงติด ก็จะผิดจากการประพฤติตนอยู่ในโลกธรรม ไม่โดนเขี้ยว โดนโลภขบกัด ทั้งฝ่ายล่างและฝ่ายบน ฝ่ายได้และฝ่ายเสีย ฝ่ายบวกกับฝ่ายลบ แต่เหลืออย่างเดียวเท่านั้นคือเมื่อยังอยู่ในหน้าที่ก็ต้องดึงเรตติ้งขึ้นมา ต้องพยายามทุ่มเทให้สุดหัวใจ เผลอๆบางทีอาจจะเรตติ้งเด้งขึ้นได้มาอีก เพราะไปโดนใจ โดนจุด ทำถูกต้องถูกทางจนอาจมากกว่าเก่าก็ยังได้

ความชื่นชม ความชอบอย่างวันวาเลนไทน์ แสดงความรักที่มีต่อนายกฯตู่มากที่สุด แต่ผ่านมาไม่กี่วันจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ก็เริ่มถอย เริ่มลดลง ก็เป็นเรื่องกฎของธรรมชาติ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่โดยไม่ดับไป เมื่อมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ก็ต้องดับไปกาลฉะนั้นแล

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login