วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

ย่ำยีชาวพุทธ! / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On February 20, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวพระสงฆ์ไปบิณฑบาตแล้วเอาอาหารไปเททิ้งในถังขยะ เลือกแต่ซองใส่เงินกลับไป สมัยก่อนคงไม่มีเด็ดขาด และที่เกิดก็คงมีเฉพาะในเมือง ในตลาด บ้านนอกยากที่พระจะทิ้งอาหาร เพราะจะฉันก็ยังไม่พอ

อาตมานั่งนึกถึงสมัยที่ไปอยู่ตามป่าตามเขา บางวันบิณฑบาตได้ 3-4 ทัพพี อาหารก็ไม่มีเลย แกงไม่มี ต้องนั่งฉันข้าวกับเกลือบ้าง น้ำตาลบ้าง เรื่องที่จะเททิ้งไม่มีปรากฏให้เห็นในบ้านนอกในชนบทแน่ แต่ในเมืองที่มีตลาดใหญ่ คนมักจะใส่บาตรกันมากจนกระทั่งมีพระปลอมหรือคนปลอมมาบวช เดี๋ยวนี้มีชาติอื่นๆที่เห็นช่องทางมีรายได้โดยไม่ต้องเหนื่อย ก็อาศัยผ้าเหลืองแอบแฝงทำมาหากิน โดยไม่อายต่อบาป ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น จะเอาตัวรอด ท้องรอด ปากรอด ไม่นึกถึงจิตใจคนที่มีจิตศรัทธาต่อศาสนา หวังจะทำบุญกับเนื้อนาบุญ คนพวกนี้เป็นเหมือนเนื้อนรกที่ทำให้ศรัทธาตก

ก็ขอให้ชาวบ้านชาวพุทธเข้าใจว่า มีคนพวกนี้ไม่มาก ที่ชาวเน็ตวิจารณ์ว่าคนยากจนขาดแคลนอาหารยังมีอีกเยอะนั้น พระเณรที่ยากลำบาก ขาดแคลนขัดสนก็มีเยอะเหมือนกัน แต่ที่ทำเลอะเทอะเททิ้งคงมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ อาตมามาคิดว่า ปัญหาพระบางวัดท่านไม่มีกิจการสงเคราะห์การกุศล ไม่มีหมามีแมวอะไรมาก ไม่มีคนยากคนจน คนชรา เด็กกำพร้า เลยไม่รู้จะเอาไปที่ไหน จะทำอย่างไร

ถ้าเป็นวัดสวนแก้วไม่ต้องห่วง หมา แมว คนชรา คนพิการ ได้กินได้ทานยังไม่ทั่วถึงเลย ขนาดบางวันบิณฑบาตได้มากๆ ก็ยังไม่ทั่วถึง ยังต้องทำอาหารในโรงครัวของวัดมาเสริมในวันที่ขาดแคลน ไม่มีคำว่าเอาไปทิ้ง แม้คนที่เอาอาหารเจมา 5 หม้อ 6 ถุง 10 ถุงก็ไม่ทิ้ง เอาไปให้หมู ให้หมา ให้เป็ด ให้ไก่ ซึ่งอยู่ในวัดมากหมายหลายร้อยชีวิตก็ได้กินอิ่มหนำสำราญไป คนก็ได้ทำบุญทำทาน

เรื่องเอาอาหารไปทิ้งจึงเป็นเรื่องที่คิดแล้วมันน่าอนาถ เจ็บปวดหัวใจ ทำไมทำลายศรัทธากันได้ต่อหน้าต่อตา ให้เขาไปถ่ายภาพมาประจาน ทำให้ศาสนาเสื่อมศรัทธา ยังไงก็ขอให้ญาติโยมเข้าใจว่า คนกลุ่มนี้มีไม่มาก เราก็อย่าไปสนับสนุน รู้รูปร่างหน้าตาองค์ไหนก็บอกต่อกันไป อย่าใส่ทั้งซอง ทั้งอาหาร

เพราะฉะนั้นญาติโยมจงทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สรรเสริญคนที่ใคร่ครวญดีแล้วเท่านั้นนำออกให้ แต่ถ้าไม่ใคร่ครวญแล้วนำออกให้ก็จะเกิดแบบนี้ ไม่ได้สังเกต ไม่ได้ใคร่ครวญว่าโอ้โหเยอะแล้ว เต็มถุงเต็มย่ามแล้ว จะใส่ไปอีกทำไม แต่ก็อย่าไปคิดว่าเต็มแล้วเยอะแล้วจะไม่ใส่ทุกองค์ เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็เคยอนุญาตว่า ถ้าพระ 5 องค์ 4 องค์อยู่ด้วยกัน อาจมีข้อตกลงกัน ท่านอยู่ดูแลวัดสัก 3 องค์ อีก 2 องค์ไปบิณฑบาต แล้วก็มาเฉลี่ยเกลี่ยแบ่งกัน พออิ่ม พออยู่ได้ อย่างนี้ก็ต้องใคร่ครวญเหมือนกัน เพราะท่านอาจจะบิณฑบาตให้พวกที่ดูแลวัด หรือมีการจัดอบรมเด็กเข้าค่าย ก็จะบิณฑบาตให้ได้ทั้งวัด ไม่เช่นนั้นเด็กจะอยู่อย่างไร ใครจะดูแลอบรมสั่งสอน

องค์ไหนไม่มีกิจกรรมสงเคราะห์ พัฒนา เผยแพร่อะไร ก็อาจเอาเงินพวกนี้ไปเล่นหวยก็ได้ อาจซื้อสิ่งของปรนเปรอบำเรอกิเลศก็ได้ แต่ถ้าพระที่ท่านมีโครงการเลี้ยงคนชรา ดูแลเด็กกำพร้าอย่างวัดสระแก้ว บิณฑบาตได้เท่าไรก็ไม่พอ วัดโบสถ์บิณฑบาตเท่าไรก็ไม่พอ เพราะท่านดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กๆ คนชรา เด็กกำพร้า หรือวัดพระบาทน้ำพุ

จึงต้องใคร่ครวญตรวจตราอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ถ้าองค์นี้เอาไปทิ้งให้เราเห็น เราก็ไปบอกคนอื่นๆว่าอย่าใส่กับองค์นี้มาก หรือถ้าสงสัยว่าเป็นพระบวชจริงหรือไม่ ก็ต้องช่วยกันดู อย่าปล่อยให้ทำลายศรัทธาต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login