วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล้างบางทุจริต / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On January 11, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

ปีนี้ถ้าถามเรื่องความหวังการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ทุจริตจะลดลงกว่าปีที่แล้วหรือไม่ แต่ยังไม่รู้ว่าจะมีการประเมินผลเมื่อไรว่าลดลงหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ที่ทั้งฝ่ายที่กระทำผิดว่าจะมีจิตสำนึกหรือไม่ อีกฝ่ายคือผู้ดำเนินคดี ฝ่ายปราบปราม ไม่ว่าจะเป็นป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ) หรือ ป.ป.ท. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)

แม้แต่กฎหมายก็อย่าให้มีการวิ่งเต้น ถ้ากฎหมายเอียง พลิกไปพลิกมา การปราบปรามคอร์รัปชันก็คงจะผิดหวัง ไม่ทำให้ลดให้เหี่ยวได้ กลายเป็นมอดกัดกินบ้านเมือง เสียโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรือง เพราะการทุจริตไม่ใช่โกงกันซึ่งหน้า ข้าราชการทำงานใส่เกียร์ว่างและถ่วงเวลาประชาชนที่ไปติดต่อก็คือการคอร์รัปชันเวลา เสียเวลาแล้วทำให้เราเสียอารมณ์อีก ประเทศชาติก็เสียหาย

คนที่ไปติดต่อหน่วยงานราชการเสียเวลาเป็นวันหรือหลายวัน อ้างขาดโน้นขาดนี่ เป็นข้ออ้างที่นำมาซ้ำๆซากๆ แต่ไม่พยายามให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันความเสียหาย ประชาชนก็เสียโอกาสทำมาหากิน เพราะเสียเวลากับระบบราชการที่อืดอาด เฉื่อยชา เวลาปีหนึ่งๆสูญเปล่าไปเท่าไร แม้กระทั่งสุขภาพก็เสีย จิตใจก็หงุดหงิด

จึงอยากจะฝากว่า ใครที่รับเงินเดือน กินเงินเดือน แต่ไม่ทำให้ประชาชนชื่นอกชื่นใจ คือข้าราชการที่ทำให้ประชาชนเสียหาย อย่างการออกโฉนดที่ดินทำไม่ถูกต้อง แล้วประชาชนหลงไปซื้อจนเสียหายในภายหลัง เพราะเจ้าหน้าที่ไม่เอาใจใส่ที่จะป้องกัน ถามว่าเป็นเรื่องทุจริตมั้ย ไม่ตั้งใจ แต่ความโง่ ความขี้เกียจ ทำให้เกิดความเสียหาย อาตมาคิดว่าป็นเหมือนการปล้นเงินของแผ่นดินไปกินไปใช้ เพราะโจรแบบนี้ไม่ต้องลงทุนอะไร

ข้าราชการใส่เกียร์ว่าง ขี้เกียจ อาตมาว่าเป็นตัวโกงแผ่นดิน เป็นมอดเป็นปลวกกินบ้านกินเมือง การล้างบางทุจริตที่ละเอียดอ่อน อย่ามัวแต่ปราบโกงแบบโกงหยาบ โกงเล็กๆน้อยๆที่ละเอียดอ่อน อย่านึกว่าเสียหายน้อย ถ้าทำกันมากๆ ประชาชนไปติดต่อไม่สำเร็จ 2 เที่ยว 3 เที่ยว เคยมีสมัยหนึ่งรู้สึกจะเป็นนายอำเภอแห่งหนึ่งจะนั่งคอยประชาชนอยู่หน้าอำเภอเพื่อคอยถามว่าใครติดขัดอะไร นายอำเภออยู่ข้างบน ปลัดอยู่ข้างล่าง แผนกนั้นแผนกนี้ไม่ขับเคลื่อน เอาแต่หยอกเล่นคุยกัน คุยโทรศัพท์ ไม่ทำงานให้เต็มไม้เต็มมือ นี่ทุจริตมั้ย กินเงินเดือน แต่ทำงานไม่คุ้มเงินเดือน

คงยากที่จะคาดหวังว่าทุจริตจะลดลง ถ้าไม่ไล่บี้ไล่จี้ไล่จิกให้มันถึงลูกถึงคน อาตมาว่าเราจะไล่สิงคโปร์ฮ่องกงได้ ถ้าทุจริตลดลงน้อยลง ยังไงก็ขอฝากว่า ถ้ารัฐบาลทำให้ทุจริตลดลงน้อยลง เมืองไทยต้องเจริญมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะ

ถ้าทำบุญให้ประเทศก็อย่ามัวนิมนต์พระไปสวดเลย จัดการกับพวกทุจริตให้ถอยหลัง อย่าให้เดินหน้าโกงกินต่อไป ประเทศไทยก็จะเจริญก้าวหน้าสมกับเป็นประเทศที่มีบุญ ทุจริตคอร์รัปชันลดลงแล้วรับประกันได้ว่าชาวไทยเราจะเห็นสวรรค์ แต่ถ้าทุจริตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราคงจะเห็นความหายนะในอีกไม่นานแน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login