วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

TNDT เดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่อง

On September 6, 2016

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)หรือ TNDT ผู้นำในธุรกิจให้บริการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัย ด้วยกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Nondestructive Testing – NDT) และดำเนินธุรกิจพลังงานผ่านบริษัท  ทีเอ็นดีที พาวเวอร์ จำกัด บริษัทย่อย เปิดเผยถึงการขยายธุรกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ว่า พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ท่ามกลางวิกฤติของธุรกิจออยล์แอนด์แก๊ส ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน โดยพบว่าท่ามกลางธุรกิจที่ชะลอตัว บริษัทฯยังมีงานในกลุ่มลูกค้าเดิมเข้ามาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อยู่ในตลาด NDT ยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามอบงานให้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างขนาดใหญ่ (Construction) นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการให้บริการกับลูกค้าให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การทำวิจัยและพัฒนา (Research and development (R&D) ต่อเนื่องจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อให้ลูกค้าและบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด

“ท่ามกลางวิกฤติออยล์แอนด์แก๊ส สำหรับ TNDT ถือว่ายังมีโอกาสทางธุรกิจ เพราะลูกค้าที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน     ยังไว้วางใจมอบงานให้บริษัทฯเป็นผู้ดูแล ในขณะเดียวกันเราก็พยายามพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปอย่างครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงาน ซึ่งจะทำให้ทั้ง TNDT และลูกค้าได้รับประโยชน์ร่วมกัน ในขณะเดียวกันธุรกิจ NDT ที่ริเริ่มไว้ในต่างประเทศก็ยังเดินต่อไปได้ ซึ่งเชื่อว่า TNDT จะสามารถฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้” นางสาวชมเดือนกล่าว

ส่วนธุรกิจพลังงานที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินขนาด 10 เมกะวัตต์ จำนวน 2 ยูนิต ในอำเภอ    ท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก แห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะเวลาสัมปทานนาน 30 ปี  กรรมการผู้จัดการ TNDT กล่าวว่า  หลังจากนี้จะเห็นความคืบหน้าของงานอย่างชัดเจน เนื่องจากได้ผ่านขั้นตอนสำคัญการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA : Power Purchase Agreement) กับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์เรียบร้อยแล้ว  และงานก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเชื่อม  สายส่งไฟฟ้ากับการไฟฟ้าของรัฐบาลเมียนมาร์ได้ภายในปลายปี 2017 ตามที่ได้กำหนดไว้


You must be logged in to post a comment Login