วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

จุรินทร์-เฉลิมชัย จับมือออกมาตรการสร้างความมั่นใจผู้บริโภคและการส่งออก พร้อมรับซื้อกุ้งเพิ่ม

On December 30, 2020

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และนำทีม กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย กรมประมง เปิดงานเชื่อมโยงกระตุ้นการซื้อกุ้งช่วยเหลือเกษตรกรเน้นมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการเฉพาะกิจเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ห้างแม็คโครสาขานครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี และตรวจเยี่ยมการรณรงค์บริโภคกุ้งของสมาคมภัตตาคารไทย ตามโครงการ 50 บาท 200,000 จาน “เมนูกุ้งทำอะไรก็อร่อย จ่ายน้อยอร่อยคำโต”

โดยนายจุรินทร์จับมือนายเฉลิมชัย ร่วมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยการบริโภคกุ้งโดยให้กรมประมงสร้างความมั่นใจโดยการสุ่มตรวจพร้อมผ่านใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการเฉพาะกิจเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ให้กับเกษตรกรฟาร์มกุ้ง โมเดิร์นเทรด-ห้างสรรพสินค้าที่รับซื้อและขายสินค้ากุ้ง ใบรับรองสำหรับสะพานปลา ท่าเทียบเรือ ใบรับรองสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ใบรับรองสำหรับเรือประมง นอกจากนั้นนายจุรินทร์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังให้มีใบรับรองตามมาตรฐานสินค้าอาหารส่งออกที่เคยทำข้อตกลงร่วมกัน 4 กระทรวงมาแล้วด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการบริโภคกุ้งทั้งภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกไปต่างประเทศด้วย

นายจุรินทร์ ระบุว่า ทั้งนี้ทุกฝ่ายโดยผู้ประกอบการและเกษตรกรต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดโควิด-19 ในข้อกำหนดตามความมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การวัดอุณหภูมิ การปฎิบัติงานที่สวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical mask การสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน และนอกจากนั้นในกระบวนการผลิตผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟาร์มต้องขึ้นทะเบียนและได้มาตรฐานจากกรมประมง ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกสัตว์น้ำต้องตรวจคัดกรองและสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะปฎิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรในฟาร์ม ส่วนชาวประมงและเรือประมงต้องผ่านการคัดกรองจากศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมงตามมาตรตราการ และต้องมีการสุ่มตรวจทุกระยะ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด จะได้รับหนังสือรับรองการปฎิบัติที่ดีในการป้องกันและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

รายงานข่าว กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า วันนี้ นายจุรินทร์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยัง ใช้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการให้โมเดิร์นเทรด เช่น แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้ ฟูดแลนด์ วิลล่ามาเก็ต เดอะมอลล์ ตลาดกลาง ตลาดไท ตลาดสด ร่วมกันรับซื้อกุ้งเพิ่มขึ้นจากการซื้อปกติเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 400 ตัน รวมเดือนละ 1,600 ตัน ตลอดเดือนมกราคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์ตลาดสมุทรสาครจะคลี่คลาย

นอกจากนั้นยังให้รณรงค์การบริโภคกุ้งโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยทำแคมเปญ 50 บาท 200,000 จานทั่วประเทศ ” เมนูกุ้งทำอะไรก็อร่อยจ่ายน้อยจ่ายน้อยอร่อยคำโต ” และความร่วมมือจากร้านอาหารกับสมาคมภัตตาคารไทยให้ความร่วมมือไม่ตัดเมนูกุ้งออกจากเมนูของร้านด้วย


You must be logged in to post a comment Login