วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กรมชลฯพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด

On September 23, 2020

11

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์  รองอธิบดีกรมชลประทาน พาคณะสื่อมวลชน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า งานจ้างสำรวจ ออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยมีนายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร รายงานความคืบหน้าโครงการ

17

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์  รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาการเกิดน้ำหลากแม่น้ำเจ้าพระยา ลำน้ำสาขาสายอื่นๆ รวมทั้งช่องทางระบายน้ำฝั่งตะวันตกและตะวันออกที่ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพเพราะคลองหลายสายขาดความต่อเนื่อง ทำให้ระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยไม่ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรมชลประทานจึงเร่งเดินหน้างานสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

18

โดยการบริหารจัดการน้ำเมื่อฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จนถึงชายทะเล จะระบายน้ำออกสู่ทะเลทั้งแนวเหนือ-ใต้ร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่เกินศักยภาพของสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่บริเวณริมแม่น้ำ และเมื่อฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้งก็จะกักเก็บน้ำและนำน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

20

สำหรับการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มสร้างปี’65  ด้วยงบประมาณกว่า  8400 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี  เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ปากทางเข้าอุโมงค์ ทำคัน ป้องกันตลิ่ง ,ขุดรอกคลองมหาชัย-สนามชัย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า/เครื่องกลของประตูระบายน้ำเดิม และก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง  ซึ่งอุโมงค์นี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 เมตร ความยาว 12.34  กิโลเมตร สามารถระบายน้ำได้ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ทั้งนี้โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จะช่วยระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตอนบนคลองภาษีเจริญจนถึงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในแก้มลิง

16

สำหรับโดยแผนการดำเนินงานนั้นเริ่มมาตั้งแต่มีโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (2557-2560) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ ถัดมากรมชลประทานได้มอบให้กิจการร่วมการค้า PWFS JV เป็นผู้ดำเนินการงานสำรวจออกแบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองน้ำจืด มีกำหนดระยะเวลา 540 วัน (2563-2564) นับเป็นส่วนสำคัญของแผนงานที่ 4 โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก จาก 9 แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หลังจากนั้นจะนำเสนอโครงการฯต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) เสนอเปิดโครงการต่อคณะรัฐมนตรี จัดเตรียมเอกสารประมูลและเตรียมการก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างจนจบโครงการ

15

“ระยะเวลาปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤศจิกายน 2564 ตามแผนงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีการปรึกษาหารือในเดือนจะมีการพฤษภาคม-กรกฎาคม ในเดือนกันยายนจะมีการประชุมปฐมนิเทศโครงการและจัดกิจกรรมสื่อสัญจรครั้งที่ 1 เดือนตุลาคมจะเป็นการประชุมย่อยครั้งที่ 1และการสัมมนาสรุปโครงการขั้นตอนออกแบบรายละเอียด หลังจากนั้นในปี 2564 จะประชุมย่อยครั้งที่ 2 สรุปโครงการและปัจฉิมนิเทศโครงการตามลำดับ”

23

ทั้งนี้ แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง 2.โครงการคลองระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงคลองชัยนาท-ป่าสัก และช่วงคลองป่าสัก-อ่าวไทย 3.โครงการคลองระบายน้ำควบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่สาม 4.โครงการประปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 6.โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ 7.โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน และ 9.โครงการพื้นที่รับน้ำนอง

22


You must be logged in to post a comment Login