วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ฝนมาต้องมีของดีๆ

On May 29, 2020
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 29 พ.ค. 63)

โบราณว่า หมูไป ไก่มา ฝนฟ้าจะเป็นอย่างนั้นมั้ย ถ้าฝนมา โควิดจะไป ถ้าฝนมา โควิดไปดี แต่ถ้าฝนมา โควิดกลับมาใหม่ เขาบอกฤดูฝนมันชอบ ฤดูแล้ง ร้อนมันอยู่ไม่ค่อยได้ แต่เอาล่ะ เรื่องฝนฟ้า ฟ้าฝน ต้องถือว่า ช่วงนี้ชื่นฉ่ำ ฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำท่าบริบูรณ์ คงจะไม่มีคำว่า ขาดน้ำ แล้งน้ำเหมือนอย่างที่เป็นมา คราวนี้ตกมาแรงมากๆ เชื่อว่า หน่อไม้ ต้นไม้ก็น่าจะเจริญเติบโตงอกงาม รู้สึกว่า ช่วงนี้ต้นไม้ ถ้าน้ำถึง ปุ๋ยถึง ดินดี โอกาสงามมาก

ที่วัดสวนแก้วที่เป็นที่ซื้อใหม่ พอฝนตกมีขี้เลน ขี้โคลนขึ้น ทำให้มะม่วงงามมากกว่าปุ๋ยใดๆ และมันก็เป็นอย่างที่ว่า เป็นจริงๆ รู้สึกมันงามกว่าที่อื่น ถ้าเอาขี้เลนล้อมไปใส่ไปที่โคนบ่อยๆ จะแตกยอดอ่อนไม่หยุด โตขึ้นอย่างผิดหู ผิดตา เรียกว่า มันต้องมีอะไรมาชดเชยบ้างในเมื่อร้อน แดดอ่อน ฟ้าฝนดี ก็ทำให้พวกต้นไม้งอกงาม ซึ่งต้นไม้งาม คนงดงาม สังคมงดงาม มันดูแล้วสดชื่นดี แต่ถ้าต้นไม้งาม แต่คนทรามลง คนศีลธรรมต่ำเสื่อม ฆ่าลูก ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าผัว ฆ่าเมียกันวุ่นวาย

เรียกกันว่า ศีลธรรมมันตกต่ำ และถ้าศีลธรรมตกต่ำจะไม่มีอะไรงดงามเลย มีแต่จะมีเรื่องโจร ขโมยจะชุกชุม เมื่อศีลธรรมตกต่ำ การฆ่ากันก็เหมือนกับผักกับปลา เรื่องชู้ชาวหลงใหลใฝ่ต่ำ ลามกธรรมทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาท่วมสังคมมนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัย ดังนั้นจึงหวังว่า ถ้าฝนมาจะทำให้ต้นไม้ และถ้าศีลธรรมกลับมา คนก็งดงาม อาตมายังมีจุดยืนอยู่เสมอว่า จะทำอะไรขอให้เชื่อมโยงกับศีลธรรม จะรับคนตกงาน ตกการก็ต้องมีศีลธรรม

ถ้ารับสะเปะสะปะ ไร้ศีล ไร้ธรรมเต็มวัดก็วุ่นวาย มีคนบอกว่า ขืนปล่อยให้รับๆ ซึ่งที่มี แต่เขาจะทำหรือไม่ทำ และเรื่องคนจะล้นวัด อาตมาเชื่อว่า ถ้าเอาศีลธรรมมาเชื่อมโยงคัดเอาคนมีศีล มีธรรม จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่ และไม่มีทางล้นวัด ถ้าเอาศีลธรรมเป็นหลักเชื่อมโยงกับศีลธรรม ถ้าไม่มีศีล มีธรรม ก็ไม่รับ ต้องให้เขาไปตามเวร ตามกรรมแห่งความตกต่ำศีลธรรมของเขา เพราะฉะนั้น เมื่อช่วงนี้ฝนฟ้าตกลงมา ต้นไม้ก็จะงาม แต่อย่าเอาพายุมาด้วยก็แล้วกัน มาแต่ฝนไม่เป็นปัญหา

ที่สำคัญ ต้องถือว่า ต้องไม่มาผิดคาด ที่เขาบอกฝนจะล่าช้า นี่เดือนพ.ค.ไม่ถึงมิ.ย.-ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.ที่เป็นฤดูของฝน แต่ตอนนี้ฝนก็มาแล้ว เรียกว่า มาแก้ขัดได้ ถ้าไม่เช่นนั้น ต้นไม้ขาดน้ำแน่ คนขาดศีลธรรมก็ยิ่งไปกันใหญ่ จึงหวังว่า ฝนมาต้องมีของดีๆตามมาด้วย เห็ดก็ขึ้น อะไรก็จะมีตามฤดูของมัน เชื่อว่า เราคงจะได้ด้วยดิน น้ำ ลม ไฟที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีอะไรวิปริต ก็ต้องเรียกว่า บุญลาภยังพอมีอยู่บ้าง

 

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login