วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
 • add friends

โรคโควิด-19 ในผู้สูงอายุ

On March 20, 2020

คอลัมน์ : พบหมอศิริราช

ผู้เขียน : ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่  20-27 มีนาคม 2563)

อาการของโรคโควิด-19 (COVID-19)

 • เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
 • ส่วนมากเริ่มมีอาการหลังการได้รับเชื้อ 2-7 วัน
 • อาการ
  • ไข้ (อุณหภูมิกายวัดทางปากตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ผู้สูงอายุที่เปราะบางอาจใช้

เกณฑ์ 37.2 องศาเซลเซียส แต่โดยทั่วไปมักวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัลทางช่องหูใช้เกณฑ์ 38 องศาเซลเซียสหรือบริเวณหน้าผาก ใช้เกณฑ์ 37.2 องศาเซลเซียส  อย่างไรก็ตามอาจไม่มีไข้ได้ครึ่งหนึ่งในคนที่ติดเชื้อในช่วงแรก)

 • อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ หอบเหนื่อย
 • อ่อนเพลีย ปวดศีรษะหรือปวดเมื่อยตามตัว
 • ส่วนใหญ่มีอาการเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 80 หายได้เอง
 • ส่วนน้อยต้องรับไว้รักษาตัวในไอซียู ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจร้อยละ 2-3 และเสียชีวิตร้อยละ 1-2
 • ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการ

รุนแรงกว่า

โดยร้อยละ 10-30 อาจต้องรับไว้รักษาตัวในไอซียู และพบอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 4-11 ในผู้ที่

อายุ 65-84 ปี และร้อยละ 10-27 ในผู้ที่อายุ 85 ปีขึ้นไป

 • ผู้สูงอายุอาจมีอาการที่ไม่ตรงไปตรงมาเมื่อมีความเจ็บป่วย ข้อสังเกตคือ
 1. อ่อนเพลีย
 2. ซึมลง
 3. สับสนเฉียบพลัน
 4. เบื่ออาหาร หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้
 5. ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว

การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปในช่วงระบาดของโรคโควิด 19

 1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนแออัด รักษาระยะห่าง (social distancing) จากผู้ที่ติดเชื้อ  2

เมตร หรือราว 2 ช่วงแขน

 1. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
 •  รับประทานยาประจำตัวให้สม่ำเสมอ
 • 4 อ. คือ อาหาร ออกกำลัง เอนกายพักผ่อน ออกห่างสังคมแออัด
 1. ปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม
 2. สวมหน้ากากอนามัย ในกรณี
 • มีอาการไข้หวัด ไอจาม
 • อยู่ในที่ที่มีคนแออัด
 • ไปโรงพยาบาลหรือสถานที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ที่เสี่ยง
 1. ไม่เอามือสัมผัสหน้า จมูก ปาก
 2. ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ โดย
 • ล้างมือด้วยสบู่ อย่างน้อยฟอกให้ทั่วมือเป็นเวลา 20 วินาที โดยเฉพาะตามง่ามมือ ซอกเล็บและ

เส้นลายมือที่มักจะฟอกไม่สะอาด และทำให้มือแห้ง 10 วินาที

 • อาจใช้แอลกอฮอล์เจล ที่มีแอลกอฮอล์ 70% โดยควรสังเกตวันหมดอายุ และหากเปิดทิ้งไว้นาน

แอลกอฮอล์จะระเหยทำให้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ลดลง

 1. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านให้บ่อยขึ้น เนื่องจากเชื้อไวรัสอยู่บนพื้นผิวได้นานหลายวัน
 2. ผ่อนคลายความเครียด
 3. หากควบคุมโรคประจำตัวได้ดี อาจขออนุญาตแพทย์ที่ดูแล รับยาและเลื่อนนัดหมายให้นานกว่าปกติ ลด

การไปโรงพยาบาล

 1. การใช้สื่อและข้อมูลข่าวสาร
 • รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
 • ไม่แชร์ โพสต์ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ลดการเสพข้อมูล
 • ส่งความรู้สึกที่ดี  ช่วยเหลือดูแลกันในสังคม มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์กล่าวโทษหาคนผิดในสังคมออนไลน์
 1. ช่วงที่ป่วย
 • รีบไปพบแพทย์ หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
 • แยกตัวจากผู้อื่น
 • หากมีไข้ที่เกิดจากโควิด 19 ไม่ควรใช้ยา ibuprofen (ไอบูโพรเฟ่น) ในการลดไข้ ให้ใช้พาราเซตา

มอล

 • ระวังการหกล้ม สับสน กินได้น้อย

โรคโควิด-19 กับผู้ป่วยสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมไม่ได้สัมพันธ์กับโควิด-19 โดยตรง แต่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยสมองเสื่อม ดังนี้

 • ผลของการจัดสภาพแวดล้อมให้แยกห่างจากผู้อื่น
  • รู้สึกไม่ปลอดภัย
  • เหงา เบื่อ
  • นอนไม่หลับ
  • วิตกกังวล
  • หงุดหงิด ก้าวร้าว
 • ผลจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยตรง
  • กังวล
  • กระสับกระส่าย
  • ซึม
  • ความสามารถในการประกอบกิจวัตรช่วยเหลือตนเองถดถอย
  • กินไม่ได้
 • ผลต่อผู้ดูแลผู้ป่วย
  • เครียด วิตก กังวลทั้งต่อสุขภาพของตนเอง และของผู้ป่วย
  • แพนิค
  • เหนื่อยล้า หมดไฟ (burn-out) รู้สึกขาดการช่วยเหลือ
  • เกิดประเด็นขัดแย้งกับผู้ป่วยมากขึ้น

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

 1. เฝ้าระวังอาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ซึมหรือไม่นอน เพ้อสับสน เห็นภาพหลอน เป็นต้น
 2. ผู้สูงอายุที่มีสมองเสื่อมอาจมีความสามารถในการดูแลความสะอาด สุขอนามัยส่วนตัวลดลง อาจจะหลงลืมการล้างมือ แนะนำให้มีป้ายเตือนให้ล้างมือไว้ภายในบริเวณอ่างล้างมือที่บ้าน และให้ผู้ดูแลช่วยสาธิตการล้างมือไปพร้อมกัน
 3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยหยิบจับบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น   แอลกอฮอล์ 70% เป็นต้น
 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่แออัด
 5. หากต้องจำกัดให้อยู่ในบ้าน ควรให้ได้ทำกิจกรรม งานอดิเรกต่างๆ และออกกำลังกาย
 6. วางแผนหาผู้ดูแลสำรองในกรณีผู้ดูแลเจ็บป่วย
 7. หากผู้ดูแล มีอาการสงสัยโรคโควิด-19 ควรแยกจากผู้ป่วยและเปลี่ยนผู้ดูแลได้ทันที
 8. หากอาการคงที่ อาจขออนุญาตแพทย์ที่ดูแล รับยาและเลื่อนนัดหมายให้นานกว่าปกติ เพื่อลดการไปโรงพยาบาล

You must be logged in to post a comment Login