วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ศีล 5 ไม่มีวันตาย

On January 20, 2020
prapayom

และแล้วศีล 5 ก็ไม่ตาย บางคนว่า เหมือนจะเสื่อมไปแล้ว หรือเกือบตาย หรือเจียนตาย บางคนก็ว่า น่าจะหายสาบสูญในเรื่องของหมู่บ้านศีล 5  เมื่อไม่นานมานี้สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในฐานะประธานคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) ได้เดินทางไปเยี่ยมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบตามจังหวัดต่างๆว่า อยู่กันดี ทำกันได้ ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างหรือไม่

พอจะมีอะไรที่สามารถจับเนื้อหา ประเด็นความเป็นไปในทางงดงาม เป็นหมู่บ้านที่เรียกว่า ไม่มีคนทำร้าย เข่นฆ่า ล้างผลาญกัน ไม่มีใครที่จะเป็นคนขี้ลัก-ขี้ขโมย ไม่มีใครที่จะเป็นคนสำส่อนทางเพศ เป็นคนที่เรียกว่า ไม่มีการพูดจาที่ทำให้เสียความน่าเสียถือ และก็ไม่ประทุษร้ายสติของตัวเองด้วยของมึนเมานานาชนิด ถ้าหมู่บ้านไหนทำเรื่องนี้ได้ก็ต้องถือว่า น่ายกย่องเอาเป็นตัวอย่างกัน

สมเด็จวัดปากน้ำ ท่านคงจะไม่ได้มีพลังที่จะไปขับเคลื่อนฝ่ายเดียว บางทีมีสมเด็จพระสังฆราชและหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จและจะเกิดผลต่อสังคมไทยในระยะยาว ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายขับเคลื่อนโครงการที่ดีๆนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้บ้านเมืองเราได้มีโอกาสสร้างบ้านเมืองศีลธรรม และแล้วก็ต้องบอกว่า ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาพินาศตามที่หลวงพ่อพุทธทาสได้พูดไว้

ขอให้พวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันทำสานฝันหมู่บ้านศีล 5 ให้ได้ผลขึ้นมาอย่างจริงจัง และหมู่บ้านนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีสันติสุข มีความสามัคคี ปรองดอง รักใคร่ ไม่บาดหมางล้างแค้นกัน ควรจะมีความเย็นอก เย็นใจ เพราะมีศีล 5 ไว้ในหมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่อง นี่ก็ถือว่า เป็นการฟื้นฟูของโครงการหมู่บ้านศีล 5 ครั้งยิ่งใหญ่ ถ้าศีลธรรมฟื้นกลับขึ้นมาน่าจะทำให้ประเทศชาติอยู่ร่มเย็น เป็นสุขได้อย่างมากมาย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login