วันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

เมเจอร์ฯ นำทีมจิตอาสาจัดกิจกรรม “MJD เพื่อผู้พิทักษ์ป่า” ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี

On December 6, 2019
7N7A6037

เมเจอร์ฯ จัดกิจกรรม “MJD เพื่อผู้พิทักษ์ป่า” นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมลงพื้นที่ปลูกป่า สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ และฟื้นฟูระบบนิเวศผืนป่า พร้อมสนับสนุนกองทุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักรบแห่งพงไพร ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562

ดร.สุริยา  พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “เมเจอร์ฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่ผู้พิทักษ์ป่าต้องเผชิญกับความยากลำบากในการปฏิบัติงาน จึงได้รวบรวมจิตอาสาในองค์กรที่พร้อมช่วยเหลือสังคม รวมถึงมีร่างกายที่พร้อมและจิตใจที่อยากเติมเต็มความสุข มาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านกองทุนสวัสดิการและเครื่องมือเพื่อสวัสดิภาพการทำงานอย่างยั่งยืนให้กับผู้พิทักษ์ป่าและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อยก็เป็นการตอบแทนความทุ่มเท เสียสละทั้งเเรงกายเเรงใจของผู้พิทักษ์ป่าที่มุ่งมั่นพิทักษ์ผืนป่าและทรัพยากรของประเทศ”

7N7A6042

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่าประเทศไทยมีผืนป่ากว่า 102 ล้านไร่ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศไทย อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจำนวน 20,000 คน ซึ่งหมายถึง พื้นที่ป่ากว่า 5,000 ไร่ อยู่ภายใต้การดูแลของผู้พิทักษ์ป่าเพียง 1 คนเท่านั้น โดยบทบาทหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่า คือเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรจากการรุกราน โดยการบังคับใช้กฎหมาย, กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา, สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน, การดับไฟป่า, การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

7N7A6396

 

7N7A6503

สำหรับกิจกรรม “MJD เพื่อผู้พิทักษ์ป่า” ที่ร่วมกันดำเนินการนั้น ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าต้นสัก ซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณ เพื่อสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศของผืนป่าขนาดใหญ่ในฝั่งตะวันตก กว่า 300 ต้น รวมทั้งร่วมทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและแร่ธาตุสำหรับสัตว์ป่า และมอบชุดเครื่องแบบและอุปกรณ์ยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติไทรโยค ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1111


You must be logged in to post a comment Login