วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

แม็คโครกระชับสัมพันธ์นักธุรกิจเมียนมาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการมืออาชีพ

On November 29, 2019
262142

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ดี และเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยว นักลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันแม็คโครมุ่งทำตลาดในต่างประเทศมากขึ้น และมีแผนเปิดสาขาในเมียนมา โดยได้ดำเนินการศึกษาตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการจัดงานแม็คโคร เมียนมา เน็ตเวิร์คกิ้ง ที่สหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (UMFCCI) เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความตั้งใจจริงในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

262131

“สาขาแรกของแม็คโครในเมียนมาตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งที่มีศักยภาพการเติบโตสูงด้วยปัจจัยบวกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เกิดขึ้นในอาเซียน นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมา การลงทุนขนาดใหญ่ของต่างชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ฯลฯ ช่วยดึงนักท่องเที่ยว นักลงทุนจากทั่วโลก เป็นโอกาสสำคัญในการเติบโตของผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอีในเมียนมา ขณะเดียวกันแม็คโครยังคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสาขาแรกจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563″

262132

สำหรับ “แม็คโคร เมียนมา เน็ตเวิร์คกิ้ง” จัดขึ้น ณ มิงกาลาฮอลล์ สหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry : UMFCCI ) ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีนาย U Zaw  Min Win ประธานสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และผู้บริหารแม็คโครประจำเมียนมา ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ นำเสนอความมุ่งมั่นในมิติต่างๆของแม็คโคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกร การจ้างแรงงานท้องถิ่น และการช่วยเหลือชุมชน

262133

ทั้งนี้ เมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในเอเชีย โดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะฟื้นตัวและเติบโตได้ร้อยละ 6.6 ภายในปีงบประมาณ 2563-2564 เนื่องจากการลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจครั้งสำคัญของเมียนมาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

262139

ปัจจุบันแม็คโครมีสาขาในประเทศไทย 133 สาขา และในประเทศอื่นๆอีก 6 สาขา แบ่งเป็น กัมพูชา 2  สาขา อินเดีย 3 สาขา จีน 1 สาขา

262134


You must be logged in to post a comment Login