วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

แม็คโครผนึกกำลัง “ศรีไทยฯ-ไทย เคเคฯ” ปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการ

On November 28, 2019
261227

น.ส.สนมชนม์ จินานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอุปโภค บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครตั้งมั่นอยู่บนพันธกิจในการเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ” โดยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า พนักงาน และชุมชน โดยมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ล่าสุดแม็คโครร่วมกับบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ต้องทิ้งภาชนะเก่าที่ใช้แล้วให้เป็นขยะที่สูญเปล่า พร้อมพัฒนาภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นทางเลือกในการรักษ์โลกให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประมาณ 5,000 ราย และกลุ่มลูกค้าทั่วไป 18,000 ราย สามารถเลือกใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

261225

“สำหรับโครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” ในครั้งนี้ แม็คโครจะเปิดจุดให้บริการรับคืนภาชนะเมลามีนที่ไม่ใช้แล้ว โดยลูกค้าจะได้รับ E-Coupon เป็นส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แม็คโคร สาขานครราชสีมา นครราชสีมา 2 และปากช่องเท่านั้น ทั้งนี้ เมลามีนเก่าที่ได้รับคืนทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เรียกว่า Upcycling ซึ่งจะรวบรวมมายังโรงงานเพื่อทำการบดหยาบและคัดแยกสิ่งสกปรกก่อนจะนำไปบดละเอียดอีกครั้งที่โรงงานของผู้ผลิตวัตถุดิบ และนำไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆเพื่อปรับคุณภาพให้นำไปขึ้นรูปใหม่ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี ซึ่งเราคาดการณ์ว่ามีปริมาณสินค้าเมลามีนที่ใช้แล้วที่จะได้รับคืน 6,000 กิโลกรัม/เดือน  โดยสินค้าเมลามีนรักษ์โลกแบบ Upcycling มีทั้งหมด 4 แบบ ราคาเริ่มต้น 79 บาท ซึ่งมีวางจำหน่ายที่แม็คโคร สาขานครราชสีมาเท่านั้น โดยการพัฒนาสินค้าเมลามีนรักษ์โลกในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแม็คโครถือเป็นห้างค้าส่งรายแรกของไทยที่มีการพัฒนาสินค้าเมลามีนรักษ์โลกพร้อมจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ให้กับคนไทย ตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งของไทยแหล่งรวมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในราคาขายส่ง” น.ส.สนมชนม์กล่าว

261228

ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด คิดว่าผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ไม่ใช้แล้วควรจะนำมาผ่านกระบวนการเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสินค้าเมลามีนไม่สามารถรีไซเคิลได้เหมือนพลาสติกทั่วๆไป แต่สามารถนำมาอัพไซเคิล (Upcycle) ได้ จึงทำให้เกิดแนวความคิดในการทำโครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” ขึ้น โดยร่วมมือกับแม็คโครและไทย เคเคฯ โดยเลือกแม็คโคร สาขานครราชสีมา เป็นสาขาแรกในการเริ่มโครงการ เนื่องจากมียอดจำหน่ายสินค้าเมลามีนสูงสุดเป็นลำดับต้นๆ และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประตูการค้าสู่ CLMV นอกจากนี้การขนส่งสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ เพราะอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ในอนาคตหากโครงการดังกล่าวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี บริษัทจะขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

“บริษัทมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจผลิตภาชนะเมลามีนมานานกว่า 30 ปี มีการใช้วัตถุดิบประมาณ 9,000 ตันต่อปี ที่ผ่านมาบริษัทส่งออกผงเมลามีนไม่ใช้แล้วไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ทำความสะอาดเครื่องบินและลดประจุไฟฟ้าของเครื่องบิน จึงเห็นได้ว่าบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาและแสวงหาช่องทางการลดของเสียที่จะทิ้งในชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป” นายสนั่นกล่าวเพิ่มเติม

261229

ขณะที่นายเชวง อยู่วิมลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า บริษัทไทย เคเค เป็นผู้นำการผลิตผงเมลามีนรายแรกในประเทศไทย ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทได้เติบโตขึ้น โดยเป็นคู่ค้าที่ดีกับศรีไทยซุปเปอร์แวร์มาโดยตลอด และมีการพัฒนาร่วมกันในด้านนวัตกรรมเมลามีนที่มีส่วนผสมจากเส้นใยธรรมชาติ โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล

261233

“สำหรับการ Upcycle ผลิตภัณฑ์เมลามีนนั้น จะเป็นการนำเมลามีนที่ไม่ใช้แล้วที่ส่งมาจากแม็คโครมาบดเป็นผงเล็กๆ โดยนำมาผ่านขั้นตอนกระบวนการพิเศษ เพื่อให้ในท้ายที่สุดได้ผงเมลามีน Upcycle ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีสัดส่วนของการผสมเมลามีน Upcycle กับเมลามีนปกติไม่เกิน 40% เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะเมลามีนที่มีความสวยงาม โดยในปัจจุบันผงเมลามีน Upcycle มีราคาสูงกว่าผงเมลามีนทั่วไปประมาณ 10% เนื่องจากมีต้นทุนจากกระบวนการผลิตขั้นตอนพิเศษ เพื่อที่จะสามารถนำสินค้าเมลามีนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกครั้ง ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยในตัวสินค้าที่ผ่านมาตรฐานรับรองจากยุโรป” นายเชวงกล่าวทิ้งท้าย


You must be logged in to post a comment Login