วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ก้าวสู่ปีที่ 8 สคช. พร้อมรุกหน้าตรา “มอช.” ต่อยอดแอปฯ “ปักหมุดมืออาชีพ”

On October 28, 2019
1566842

สคช. ก้าวสู่ปีที่ 8 พร้อมเดินหน้าเชิงรุก ตราสัญลักษณ์ “มอช.” มาตรฐานอาชีพ เพื่อมืออาชีพ ให้กับบุคคลที่ผ่านการประเมิน ตั้งเป้า 310,000 คน ภายในปี 64 ควบคู่ไปกับการต่อยอดแอปฯ “ปักหมุดมืออาชีพ” ให้ผู้บริโภคค้นหามืออาชีพได้ทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมยึดหลักเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส15668471566852

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานแถลงข่าว “มอช มาตรฐานอาชีพ เพื่อมืออาชีพ” โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสื่อมวลชนเข้าร่วมในงาน โดยนายนคร แถลงตอกย้ำความสำเร็จของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ด้วยการเป็นองค์กรที่มีพัฒนาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินได้ 90.33 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ A ติดอันดับ 3 จาก 24 หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันย้ำว่า สคช. จะมุ่งมั่นพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอนาคต ให้คนไทยก้าวสู่การเป็นมืออาชีพระดับสากล Be Professional เพราะที่นี่มืออาชีพ
1566849
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ในปี 2563 สคช. จะเดินหน้าเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้บุคคลในอาชีพเพื่อการก้าวสู่มืออาชีพระดับสากล ด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์ “มอช.” สร้างมาตรฐานอาชีพ เพื่อมืออาชีพ ซึ่งตราสัญลักษณ์ มอช. จะเป็นเครื่องหมายรับรองบุคคลในอาชีพที่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จากการเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในมาตรฐานอาชีพต่างๆ ที่ สคช. ได้ดำเนินการจัดทำโดยผ่านองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ใช้แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 17024 จึงมั่นใจได้ว่าบุคคลที่เข้ารับการประเมินฯ เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานระดับสากล เรียกว่าเห็นตราสัญลักษณ์ มอช. ที่ไหน ขอให้มั่นใจได้ว่าท่านได้ใช้บริการกับมืออาชีพตัวจริง1566850
1566851
นอกจากนี้ในปี 2563 สคช. จะเดินหน้าต่อยอดแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” เพื่อรองรับการค้นหามืออาชีพที่พร้อมให้บริการในทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ล่าสุดนำร่องกับการปักหมุดอาชีพช่างเสริมสวย ที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาร้านเสริมสวยโดยช่างผมมืออาชีพที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการรับรองจาก สคช. แล้วได้ทั่วไทย ซึ่งในปีหน้า สคช. จะต่อยอดขยายผลไปยังอาชีพอื่นๆ ให้สามารถใช้แอปพลิเคชันเดียวกันนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งตัวผู้ประเมิน นายจ้าง และผู้ใช้บริการ รวมไปถึงประโยชน์ต่อภาครัฐ เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวนับเป็นการพัฒนากำลังคนให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยังเป็นการยกระดับคุณค่ามนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มอช-01

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สคช. ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพแล้วทั้งหมด 55 สาขาวิชาชีพใน 692 อาชีพ 1,800 คุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นวิชาชีพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในปีงบประมาณ 2562 ประเมินสมรรถนะบุคคลไปแล้วกว่า 120,000 คน พร้อมตั้งเป้ายกระดับสมรรถนะกำลังคนให้ได้อย่างน้อย 310,000 คน ภายในปี 2564 และในอนาคตทุกอาชีพที่ผ่านการประเมินก็จะได้รับตราสัญลักษณ์ มอช. พร้อมกับเป็นหนึ่งในแอปฯ “ปักหมุดมืออาชีพ” เพื่อเป็นการสร้างคนในอาชีพที่มีมาตรฐานสู่ตลาดงาน Be Professional มอช. มืออาชีพ…สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่นี่.. มืออาชีพ
15668481566843

1566844

1566845

1566846


You must be logged in to post a comment Login