วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ตลาดหลักทรัพย์ฯต้อนรับผู้บริหารสภาแห่งชาติ สปป.ลาว

On September 11, 2019

1

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากสภาแห่งชาติ สปป.ลาว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ สปป.ลาว เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานพัฒนาการตลาดทุนไทยและความสำเร็จของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานในไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฏหมายหลักทรัพย์ของ สปป.ลาวในอนาคต


You must be logged in to post a comment Login