วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

พปชร.ขนเอกสาร3คันรถยื่นศาลรธน.สู้คดี21ส.ส.ถือหุ้นสื่อ

On August 15, 2019
1

วันนี้ (15 ส.ค.) ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายทศพล เพ็งส้ม หัวหน้าทีมต่อสู้คดี ส.ส. ถือหุ้นสื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้นำคำชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานของ 20 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และของนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.พรรคประชาภิวัฒน์ มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลา 30 วันที่ขอขยายยื่นคำชี้แจงในวันที่ 17 สิงหาคม ซึ่งเป็นเอกสารจำนวน 510 แฟ้ม ขนมาด้วยรถกระบะ 3 คันรถ

โดยนายทศพลกล่าวว่า เอกสารหลักฐานที่นำส่งเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่า ส.ส. ทั้ง 21 คน ไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อ แม้ในบางรายจะมีระบุอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัท แต่ในการประกอบกิจการจริงก็ไม่ได้มีการผลิตสื่อ ซึ่งไม่เหมือนกับกรณีการถือครองหุ้นสื่อของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อจริง และมีรายได้จากธุรกิจสื่อ ขณะที่ ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐไม่เคยประกอบธุรกิจสื่อ รวมถึงไม่มีรายรับจากธุรกิจสื่อ ซึ่งหลักฐานที่นำมายื่นประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ แบบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท (สสช1.) แบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) และเอกสารงบดุลบริษัท รวมทั้งภาพถ่ายการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน อย่างเช่น กรณีของนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ประกอบธุรกิจฟาร์มและธุรกิจอาหารแช่แข็ง, นายอนุชา นาคาศัย ประกอบธุรกิจโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปหนังสัตว์ จึงได้แนบภาพถ่ายเพื่อยืนยันรูปแบบการประกอบกิจการให้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับทราบด้วย

พรรคเน้นว่าถ้าหากประกอบธุรกิจสื่อจริงก็ต้องมีการทำธุรกิจสื่อมาก่อนแล้วและมีรายได้ แต่ ส.ส. ของพรรคไม่มีใครที่เข้าข่ายดังกล่าวเลย ไม่เหมือนกับ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ 2 คน ที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อจริง และมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าว ซึ่งพรรคได้มีการนำรายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 นำมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาในการกำหนดห้าม ส.ส. ถือหุ้นสื่อ ซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ระบุว่า จะต้องดูว่ามีการประกอบธุรกิจสื่อจริงหรือไม่ เพื่อให้ศาลได้เห็นกระบวนการทั้งหมดในการออกกฎหมายฉบับนี้ด้วย ซึ่งทางพรรคไม่ได้ขอให้ศาลออกนั่งบัลลังก์ไต่สวน แต่ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของ ส.ส. ที่ถูกร้องเพื่อจะได้เห็นข้อเท็จจริงว่าไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อจริง

นายทศพลระบุอีกว่า นอกจากนั้นยังมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง เนื่องจาก ส.ส. ผู้ถูกร้องบางคน เช่น นายสุชาติ ชมกลิ่น, นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ, นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ยังรอเอกสารจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งกรมศิลปากร ในเรื่องการออกใบอนุญาตจัดทำสิ่งพิมพ์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ในเรื่องใบอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ที่ยื่นขอไป


You must be logged in to post a comment Login