วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ชาวบ้านเขาดิน อ.บางปะกง​ ทยอยปลูกบ้านพักอาศัยใน​โครงการ“หมู่บ้านบลูเทคซิตี้”

On May 15, 2019
S__22396956

ชาวบ้านตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง ดีใจที่ฝันใกล้ความจริง “หมู่บ้านบลูเทคซิตี้” ที่บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด (ผู้พัฒนาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้) ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดิน พร้อมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในตำบลเขาดิน ซึ่งขณะนี้ขาวบ้านได้เริ่มทยอยปลูกบ้านพักอาศัยกันแล้วS__10584075S__22396958
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ นำคณะผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบานพัก (หมู่บ้านบลูเทคซิตี้) ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกล่าวว่า ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นปัญหาพื้นฐานในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้ครัวเรือนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้) จึงได้จัดสรรที่ดิน พร้อมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคและให้แก่ผู้เดือดร้อน จำนวน 9 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ขาวบ้านได้เริ่มทยอยปลูกบ้านพักอาศัยกันแล้ว ซึ่งชาวบ้านเองก็รู้สึกดีใจที่มีที่ดินเป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นS__22396960S__22396959S__22396954


You must be logged in to post a comment Login