วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

รางวัล FIABCI-Thai Prix D’Excellence Awards

On March 6, 2019
โลโก้โลกอสังหา

โลกอสังหาฯ
รางวัล FIABCI-Thai Prix D’Excellence Awards
ดร.โสภณ พรโชคชัย
(โลกวันนี้วันสุข 8-15 มีนาคม 2562)

ท่ามกลางการแข่งขันกับนานาชาติ นักอสังหาริมทรัพย์ไทยควรมี “เครื่องหมายรับรอง” เพื่อการแข่งขัน ซึ่งก็คือรางวัล FIABCI-Thai Prix D’Excellence Awards 2019

การแข่งขันที่เห็นชัดก็คือ การที่ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วย 4.522 ล้านบาท เพิ่ม (17.2%) จากราคา 3.858 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น เป็นเพราะการเข้ามาแข่งซื้อ-ขายจากต่างประเทศดันราคาให้สูงขึ้น แม้นักพัฒนาที่ดินไทยไม่ค่อยออกไปต่างประเทศ แต่ก็มีการแข่งขันเข้ามาจากต่างประเทศ

อย่างกรณีราคาที่ดิน ผมสำรวจพบว่าราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นถึง 7.9% ในช่วงปี 2560-2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดในรอบ 25 ปี ส่วนหนึ่งเพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้า ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจดีขึ้น ตลาดที่ดินเป็นของผู้ขาย ทำให้นักพัฒนาที่ดินหาที่ดินได้ยาก การแข่งขันสูงมาก เป็นต้น
z1
ผมในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล หรือ FIABCI Thai ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั่วโลก 70 ประเทศ จึงจัดประกวดรางวัลเกียรติยศของโลก FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019 เพื่อเป็นการ “พะยี่ห้อ” หรือ “เครื่องหมายรับรอง” เพื่อความสามารถในการแข่งขัน เอาชนะใจลูกค้าทั้งไทยและเทศ รางวัลระดับโลกนี้ดำเนินการต่อเนื่องกันมา โดยเริ่มที่แต่ละประเทศ และส่งประกวดในระดับนานาชาติอีกต่อหนึ่ง สำหรับรางวัลประจำปี 2562 ประกอบด้วย
z2
1.โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
2.โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
3.โครงการเมืองใหม่ เมืองชี้นำ
4.โรงแรม
5.ศูนย์ประชุม
6.นิคมอุตสาหกรรมหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม
7.อาคารสำนักงาน
8.โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า
9.อาคารชุดพักอาศัย
10.ที่อยู่อาศัยแนวราบ
11.รีสอร์ต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน
12.ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
13.อสังหาริมทรัพย์ชนบท เช่น สวนเกษตร สวนป่า
14.อสังหาริมทรัพย์ประเภทพิเศษ เช่น สนามบินนานาชาติ
15.อสังหาริมทรัพย์อาคารเขียว-รักษ์สิ่งแวดล้อม

FIABCI-Thai สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล ได้เชิญคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นกรรมการร่วมตัดสิน ดังนั้น หากโครงการใดได้รับรางวัลจึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ

อนึ่ง FIABCI เป็นคำย่อของภาษาฝรั่งเศสคือ “Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers” ซึ่งแปลว่า “The International Real Estate Federation” จัดตั้งขึ้นในปี 2494 ณ กรุงปารีส ปัจจุบันมีอายุ 68 ปีแล้ว มี FIABCI อยู่ในประเทศทั่วโลก 70 ประเทศ มีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเป็นสมาชิกถึง 120 แห่งทั่วโลกเช่นกัน โดยในประเทศไทยผมเป็นนายกสมาคม

ท่านใดสนใจเสนอชื่อโครงการเข้าร่วม โปรดติดต่อคุณนงลักษณ์ จตุเทน ฝ่ายเลขานุการ FIABCI-Thai โทร.0-2295-3905 Email : info@fiabci-thai.org


You must be logged in to post a comment Login